Přijďte se podívat na naši výstavu k GDPR a dozvěte se více o nových pravidlech EU k ochraně osobních údajů.  

Díky novým pravidlům EU o ochraně údajů, která přichází v podobě Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), mají obyvatelé Evropy lépe pod kontrolou, jak jsou jejich osobní údaje shromažďovány a používány. Zároveň jsou lépe chráněni, dojde-li k úniku údajů.

Ať už se na internetu chystáte nakupovat, podat daňové přiznání nebo se připojit k sociální síti, můžete mít větší důvěru v zacházení s poskytovanými osobními údaji než kdykoli předtím. Pomáhá k tomu skutečnost, že se zavedením GDPR získáte klíčová práva, která vám umožní lépe dohlížet na to, jakým způsobem organizace používají vaše osobní údaje. Současně GDPR zajišťuje, že organizace musí dodržovat nové postupy související s ochranou těchto údajů.

Už vás nebaví dostávat reklamy na zboží, o které nemáte zájem? Můžete jednoduše požádat o odstranění z distribučních seznamů pro marketingová sdělení. Pohoršuje vás nějaký online obsah? Za určitých okolností můžete zajistit jeho odstranění. Chcete změnit poskytovatele služeb? Nyní máte právo získat veškeré své údaje od minulého poskytovatele, aby proběhl přechod k novému poskytovateli co možná nejsnadněji. Přísnější pravidla o porušení zabezpečení údajů rovněž znamenají, že musíte být informováni, pokud při porušení dojde k ohrožení vašich práv a svobod.

Nová pravidla platí v celé Evropské unii bez ohledu na to, kde jsou údaje zpracovány, a kde má organizace sídlo. Vztahují se dokonce na společnosti mimo EU, které cílí na občany EU. Takže ať už nakoupíte doma nebo ze zahraničí, můžete se těšit stejným právům a ochraně.

Počínaje dnešním dnem dává Obecné nařízení o ochraně osobních údajů lidem v Evropské unii větší kontrolu nad jejich osobními údaji,“ uvedla evropská komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví Věra Jourová. „Nová pravidla zajišťují, aby byly osobní údaje lépe chráněny bez ohledu na to, kam jsou odeslány, kde jsou zpracovány nebo uchovány, a to i mimo EU.“

 Přestože GDPR stanovuje konkrétní práva pro jednotlivce, je na obyvatelích, aby je využívali. Pokud se domnívají, že došlo k porušení jejich práv na ochranu osobních údajů, mohou se obrátit na organizaci, která údaje přechovává. Organizace by měla na žádost reagovat bez zbytečného odkladu a bezplatně. Dále mají lidé právo podat stížnost k národnímu úřadu pro ochranu osobních údajů nebo záležitost řešit soudně.

Tyto stránky využívají v zájmu kvalitnějších služeb cookies.
Pročtěte podrobnosti jak přesně cookies využíváme.