Výstava fotografií představuje projekty podpořené z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) . OP VVV je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2014 – 2020 čerpat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

 Fotografie projektů přibližují například, jak vypadá podpora žáků ohrožených školním neúspěchem nebo fungování čtenářského a matematického klubu. Další snímky zachycují vědecké projekty, které se zabývají obnovitelnými zdroji, patogeny, nanotechnologiemi nebo robotikou. Každou fotografii zároveň doprovází text, který poskytuje základní informace o daném projektu.

Tyto stránky využívají v zájmu kvalitnějších služeb cookies.
Pročtěte podrobnosti jak přesně cookies využíváme.