Zastoupení Evropské komise v České republice ve spolupráci s informační sítí Europe Direct vyhlašuje soutěžní anketu: „Nakolik jste evropským filmovým guru“.

Ověřte si své filmové vědomosti a hrajte o 10 akreditací na letošní 24. ročník mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava, který se bude konat od 27. 10. do 8. 11. 2020. Výhercem se stane 10 účastníků, kteří správně odpoví na všechny otázky a budou vylosováni. Získají akreditace, jež jim umožní online přístup na veškeré projekce a doprovodné programy z pohodlí domova.

Soutěž bude probíhat od 15. 10. do 22. 10. včetně.

Odkaz na akreditace na soutěž: https://www.europedirect.cz/kviz/2-ji.hlava.2020

Festival: https://www.ji-hlava.cz/

Zastoupení Evropské komise v České republice je partnerem festivalu.

Evropská kinematografie

Něco o evropské kinematografii:

Kino je jednou z našich nejpůsobivějších kulturních forem. Vyvolává v nás vzpomínky na osoby, místa, události a okamžiky našeho života. Je pro nás zdrojem inspirace i poučení a obohacuje a povzbuzuje veřejnou diskusi. Působí však také na naše emoce a pomáhá nám zamýšlet se nad tím, kdo jsme a jaká je naše identita. Většina evropských filmů se promítá pouze v zemi, kde byla vyrobena, a jen zřídkakdy se distribuuje do zahraničí. Tato skutečnost je ještě překvapivější, uvážíme-li, že více než 60 % všech filmů uváděných v EU je evropských, avšak jejich diváci tvoří pouze jednu třetinu návštěvníků kin. Program Kreativní Evropa – MEDIA, kterým Evropská unie podporuje film, televizi a nový mediální průmysl, nabízí různé režimy financování, z nichž každý se zaměřuje na jinou oblast audiovizuálního odvětví. Jde mimo jiné o režimy financování producentů, distributorů, prodejních agentů, organizátorů školení, operátorů nových digitálních technologií, operátorů platforem videa na vyžádání (VoD), vystavovatelů a organizátorů festivalů, trhů a reklamních akcí. Program podporuje oběh a propagaci evropských filmů se zvláštním důrazem na evropské filmy, které nebyly vytvořeny pouze v jednom členském státě.

Díky této podpoře se EU stala jedním z největších producentů filmů na světě.
V době, kdy v Evropě vznikají nové hranice, státy staví zdi, společnosti se stále více rozdělují a perspektivy se zužují, musíme mít na paměti, že kinematografii lze – coby kulturní masmédium – považovat za příležitost k vzájemnému porozumění, překračování hranic a zejména výměně zkušeností. V dnešní době, kdy jsou zpochybňovány evropské hodnoty, nám filmová tvorba připomíná naše sdílené hodnoty humanismu. Kultura a film otevírají dveře dialogu mezi komunitami. Jsou tím nejlepším nástrojem k překonávání stereotypů a předsudků, vytvářejí podmínky pro mezikulturní dialog a pomáhají nám vyrovnávat se s problémy ve vzdělávání, kterým naše společnosti dnes čelí. EU zkoumá nové cesty, jak překračovat hranice a překonávat překážky. Z dojmů, které si diváci odnesou z filmů, vznikají mosty, které je navzájem spojují.

Tyto stránky využívají v zájmu kvalitnějších služeb cookies.
Pročtěte podrobnosti jak přesně cookies využíváme.