Zastoupení Evropské komise v ČR a Kancelář Evropského parlamentu v ČR
ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU

si Vás dovolují pozvat na debatu s názvem

Rozpočet EU po roce 2020

Jako řečníci vystoupí tito hosté:

Martina Dlabajová
Poslankyně Evropského parlamentu, (ANO/ALDE)

Petr Mooz
Vedoucí odd. Informace a komunikace, GŘ pro rozpočet, Evropská komise

Jan Král
Ředitel Odboru koordinace evropských politik , Úřad vlády ČR, Rozpočet EU po roce 2020

Michal Částek
Vedoucí odd. pro rozpočet EU, Ministerstvo financí ČR

Do jakých prioritních oblastí a na jaké projekty zamíří finance z budoucího rozpočtu EU?
Jaké budou zdroje rozpočtu EU?
Jak zajistit větší efektivnost a efektivitu rozdělování evropských peněz?

Registrace do 23. května 2018 na cebre.cz/akce

Pozvánka

Tyto stránky využívají v zájmu kvalitnějších služeb cookies.
Pročtěte podrobnosti jak přesně cookies využíváme.