Zastoupení Evropské komise v ČR a Kancelář Evropského parlamentu v ČR
ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU

si Vás dovolují pozvat na debatu s názvem

Online platformy v ubytovacích službách

Jako řečníci vystoupí tito hosté:

Dita Charanzová
Poslankyně Evropského parlamentu (ALDE/ANO 2011)

Henning Ehrenstein
GŘ pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a MSP, Evropská komise

Jan Havlík
Ředitel odboru evropských záležitostí a vnitřního trhu, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Alexandra Rudyšarová
Generální ředitelka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

Patrik Czetö
Předseda České asociace sdílené ekonomiky

Do jaké míry by měly být online platformy regulovány, aby se nezabránilo jejich rozvoji?
Jak u sdílení ubytovacích služeb zajistit definici podnikání, ochranu spotřebitele či adekvátní zdanění?
Jak ke sdíleným platformám přistupují jiné státy EU a které regulatorní přístupy se v Evropě osvědčily?

Registrace do 10. května 2018 na cebre.cz/akce

Pozvánka

Tyto stránky využívají v zájmu kvalitnějších služeb cookies.
Pročtěte podrobnosti jak přesně cookies využíváme.