Dne 18. března proběhlo online setkání zástupců krajských samospráv s  Věrou JOUROVOU, místopředsedkyní Evropské komise pro hodnoty a transparentnost.

Seminář zahájila Dana KOVAŘÍKOVÁ, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR a následovalo představení a diskuze vybraných aktivit EU na podporu ekonomiky v době pandemie ze strany místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost, Věry JOUROVÉ.

V druhé části semináře „Jak může nový evropský rozpočet pomoci krajům  v post-covidové době?“ se řečníci zaměřili na nové finanční nástroje, které jsou pro kraje k dispozici v rámci stávajícího finančního rozpočtového rámce 2021-27, jak z dlouhodobého, tak i krátkodobého hlediska.

Petr MOOZ, seniorní expert Generálního ředitelství pro rozpočet (DG BUDGET) představil novinky v rozpočtu po roce 2021 a jaké jsou v něm možnosti pro kraje.

Josef SCHWARZ, ekonomický poradce Zastoupení Evropské komise v ČR prezentoval Nástroj pro oživení a odolnost a jaký potenciál představuje pro nastartování české ekonomiky po krizi.

Na závěr semináře vystoupila Andrea HLAVATÁ z Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku (DG REGIO) a zaměřila se na možnosti pro kraje v rámci nových operačních programů 2021-27.

Prezentace jsou ke stažení zde:

Nástroj pro odolnost a oživení

Regionální fondy 2021-27

Rozpočet EU

Rozpočet EU a plán na obnovu Evropy

 

Tyto stránky využívají v zájmu kvalitnějších služeb cookies.
Pročtěte podrobnosti jak přesně cookies využíváme.