CS:

Ve svém projektu „Odd, small and beautiful“ („Malé, podivné a krásné“), který si objednalo město Lucemburk pro Evropský měsíc fotografie v roce 2009, dekonstruuje fotografka Jeanine Unsen turistický pohled na Lucembursko prostřednictvím nepřirozených situací zinscenovaných v ateliéru. Každá ze čtyř fotografií přispívá k relativizaci vztahu na škále mezi přivlastňováním a distancováním. Za použití kýčovitých spotřebních předmětů, jež představují sdílené národní symboly (obrázky Velkovévodského paláce, velkovévodského páru, erbu, Adolfova mostu, talířů s potiskem státní spořitelny, sklenicemi, tapetami apod.), rozvíjí to, co nazývá „kritickou nostalgií“, tedy pohled, který je současně kousavý i nostalgický.

Paleta Yanna Neye je pestrá a kombinuje různé umělecké postupy od pouliční fotografie po abstraktní světelné malby. V sérii fotografií vystavených v Evropském domě představuje své noční pohledy na město Lucemburk. Zaměřuje se při tom na „evropskou čtvrť“, kde se nachází většina evropských institucí se sídlem v Lucemburském velkovévodství.

EN:

In her series « Odd, small and beautiful », commissioned by Luxembourg City for the European Month of Photography in 2009, Jeanine Unsen deconstructs tourist representations of Luxembourg through artificial situations imagined in his studio. The four photographs in this series contribute each to relativize the point of view between appropriation and distancing. With kitschy consumer objects representing collective national symbols (images of the Palace, the Grand Ducal couple, the coat of arms, Adolph Bridge, plates imprinted with Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, glasses, wallpaper, etc.) she develops what she calls a “nostalgie critique”, i.e. a vision that is both caustic and nostalgic.

From street photography to abstract light paintings, the palette of Yann Ney is varied and combines different artistic practices. In the series of photographs shown at European House, he presents his night visions of Luxembourg City , focussing on the European Quarter housing most of the EU institutions located in the Grand Duchy.

Pozvánka

Tyto stránky využívají v zájmu kvalitnějších služeb cookies.
Pročtěte podrobnosti jak přesně cookies využíváme.