Zveme vás na výstavu s názvem „Klima se mění. Změn se i Ty“ odrážející aktuální problematiku týkající se nás všech.

Jednotlivé panely výstavy zajímavou formou dokládají příčiny a dopady změny klimatu ve světě i v ČR. Ve druhé části výstava konkrétními příklady ukazuje, co mohou udělat lidé sami, stejně jako možnosti širších a systematických opatření, která mohou realizovat jen města či firmy samotné.

„Kromě přizpůsobení se změnám (adaptace) jde také o zmírňování dopadů (odborně zvané mitigace), neboli snižovaní emisí skleníkových plynů, které za změnou klimatu z velké části stojí,” uvedl Viktor Třebický z organizace CI2, o. p. s., která výstavu připravila.

Výstava reaguje na stav, kdy v ČR existují hluboké bariéry ve vnímání změny klimatu mezi veřejností a zástupci měst a firem. To se mj. projevuje špatným přenosem strategických cílů v oblasti adaptací a mitigací z mezinárodní a národní úrovně do praxe měst a domácností.

Formát výstavy

Jedná se celkem o 12 panelů, různorodě rozmístěných ve volném prostoru Evropského domu. Výstava byla zařazena pod priority Evropské komise „Zelená dohoda pro Evropu“.

Obsah panelů zahrnuje vizuálně zajímavě prezentované informace o klimatických změnách, jejich dosavadních / budoucích projevech v ČR a možných adaptačních a mitigačních opatřeních pro občany města.

Témata prezentovaná na panelech:

1. Klimatické změny – fyzikální základ, 2. Projevy změny klimatu, vývoj koncentrací GHG, vývoj teplot, další projevy, 3. Stávající a předpokládané dopady změny klimatu ve světě, 4. Stávající a předpokládané dopady změny klimatu v České republice, 5. Snižování emisí na národní a komunální úrovni (příklady úspěšných mitigačních opatření a projektů), 6. Snižování emisí – co mohu udělat já – uhlíkové aplikace a kalkulačky, konkrétní opatření na úrovni jednotlivce, 7. Přizpůsobení se změně klimatu na národní a komunální úrovni (příklady úspěšných adaptačních opatření a projektů), 8. Přizpůsobení se změně klimatu – co mohu udělat já (příklady možných řešení v domácnosti či ve veřejném prostoru – modrá a zelená infrastruktura atp.), 9. Světové úsilí zmírnit změny klimatu, 10. Kompenzace emisí skleníkových plynů, a dva panely týkající se města Prahy (cíle, opatření, dobrá praxe..).

Tyto stránky využívají v zájmu kvalitnějších služeb cookies.
Pročtěte podrobnosti jak přesně cookies využíváme.