Pravidelné projekce evropských filmů zdarma jsou zpět! Tentokrát vás zveme do letního kina v karlínských Kasárnách v Praze.

Jabka

Řecko, Polsko, Slovinsko, 2020, režie: Christos Nikou, 90 min

Svět zasáhla záhadná pandemie. Lidé bez důvodu ztrácejí paměť. Nezbývá, než si pod bedlivým dohledem lékařů a psychologů znovu budovat novou identitu. Amnézie postihne i Arise, muže ve středním věku. Apatický muž začíná podstupovat absurdní terapii, která mu má otevřít novou životní perspektivu. Debutující Christos Nikou svým stylem patří k řecké divné vlně, ale do známé receptury přidává osvěžující prvky něžného melodramatu a hořké komedie o touze zapomenout. Jabka jsou groteskní portrét doby, která vnucuje lidem pochybné recepty na štěstí.

Vst­up je zdar­ma. Pro­jekce probíhá v rám­ci pro­jek­tu Kino Europa.

Pro­jekce star­tu­je vždy se set­měním. Předtím se můžete osvěžit na baru a pohodl­ně se usa­dit do lehátka.

V pří­padě nepříznivého počasí se promítání pře­sou­vá do vnitřních prostor.

Program Kasáren Karlín

Tyto stránky využívají v zájmu kvalitnějších služeb cookies.
Pročtěte podrobnosti jak přesně cookies využíváme.