Zastoupení Evropské komise v ČR a Kancelář Evropského parlamentu v ČR
ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU

si Vás dovolují pozvat na debatu s názvem

Dlouhodobá strategie EU pro snižování emisí

Jako řečníci vystoupí tito hosté:

Tom Van Ierland, Vedoucí oddělení pro strategii a ekonomické hodnocení, GŘ pro oblast klimatu, Evropská komise

Vladislav Smrž, Náměstek pro řízení sekce politiky ŽP a mezinárodních vztahů, Ministerstvo životního prostředí ČR

Pavel Řežábek, Hlavní ekonom, ČEZ a.s.

Jaké cíle by měla stanovit dlouhodobá strategie EU pro snižování emisí skleníkových plynů?
Jakým způsobem by měly být podporovány investice do nízkouhlíkových technologií ze strany EU?
V jakých sektorech je největší potenciál pro snižování emisí skleníkových plynů v EU a v ČR?
Jak zajistit konkurenceschopnost evropského průmyslu na globálním poli?

Registrace do 5. prosince 2018.

Pozvánka

Zarezervovat
Tyto stránky využívají v zájmu kvalitnějších služeb cookies.
Pročtěte podrobnosti jak přesně cookies využíváme.