Přijďte s námi posedět v rámci formátu debat Café Evropa, které pořádá Evropská komise v ČRKancelář Evropského parlamentu ve spolupráci s EUROPEUM Institute for European Policy.

Hosty dalšího debatního podvečera s názvem „Evropský rozpočet a jeho budoucnost – přijdeme o peníze z EU?“ budou:

• Milena Hrdinková, státní tajemnice pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR
• Petr Mooz, Generální ředitelství pro rozpočet, European Commission

Moderátorem debaty bude Ondřej Houska z Hospodářské noviny.

Priority evropského rozpočtu se postupně mění a s nimi i množství financí, které z Evropské unie proudí do různých oblastí. Důraz na společnou zemědělskou politiku či společnou dopravní politiku klesá. Stejně tak bude klesat podpora jedné z dominantních složek evropského rozpočtu, kterou je kohézní politika s cílem snižovat ekonomické rozdíly mezi jednotlivými státy a evropskými regiony. Současný návrh víceletého finančního rámce snižuje prostředky na kohezní politiku  téměř o 10 %. Tato skutečnost přiměla takzvanou skupinu Přátel koheze sdružující 16 členských států Evropské unie, které čerpají prostředky z kohezních fondů, se proti aktuálnímu návrhu ohradit. Přátelé koheze, jež zahrnují i všechny země Visegrádu včetně ČR, vyzvali k zachování současné podoby kohezní politiky v jejím současném objemu. Větší pozornost v nových návrzích evropského rozpočtu naopak získává například snaha o ochranu životního prostředí, inovace, ochrana hranic nebo bezpečnost a společná obrana. Tyto změny se přímo dotknou i České republiky, kde z financí rozpočtu EU vznikly desítky tisíc pracovních míst, postavily a rekonstruovaly se tisíce kilometrů silnic a železnic a podpořilo se obrovské množství veřejných i firemních projektů. ČR za 15 let svého členství v Evropské unii získala z rozpočtu EU o 741 miliard korun více, než do něj zaplatila. Zároveň se tedy očekává, že přijde během několika let o pozici čistého příjemce. To bude znamenat potřebu snahy o získání financí jinými způsoby než dříve a bude narůstat význam různých dlouhodobých programů EU.

Jakým způsobem se vytváří evropský rozpočet a jak ho může ovlivnit Česká republika? Jaké budou nové priority EU pro budoucí vývoj a korespondují s prioritami ČR? Z jakých fondů Česká republika nejvíce čerpá a jak je úspěšná v čerpání z komunitárních programů Evropské unie? Co můžeme pro čerpání financí z EU dělat lépe a na jaké projekty bychom se měli zaměřit? Co mohou přinášet evropské fondy běžným občanům u nás? Nejsou to prostředky jen pro vyvolené a podvodníky? Čím můžeme v ČR nahradit klesající množství financí z kohézní politiky? Jak silně ovlivní snížení finančních prostředků kohezní politiky čisté příjemce a zvláště Českou republiku? Může být výzva Přátel koheze vyslyšena? Jak by vypadala situace, kdy by Česká republika do evropského rozpočtu odváděla více než by získala a jaký by to mělo dopad na každodenní život? A opravdu přijdeme o peníze z EU?

NA DEBATU JE NUTNÉ SE REGISTROVAT.

Máte-li jakýkoliv dotaz, obrátit se na nás můžete na e-mailu debaty@cafe-evropa.cz.

Registrace
Tyto stránky využívají v zájmu kvalitnějších služeb cookies.
Pročtěte podrobnosti jak přesně cookies využíváme.