Díky evropským fondům bylo v Česku jen od roku 2007 vybudováno nebo opraveno 3 796 kilometrů silnic I. až III. třídy. Celkem je u nás asi 54,5 tisíce kilometrů silnic, takže evropské peníze se podílely na modernizaci nebo rekonstrukci téměř 7 % české silniční sítě. To je přibližně každý čtrnáctý kilometr asfaltu pod našimi koly. Po mnoha letech plánování se tak například díky EU podařilo dokončit silniční spojení mezi Libercem a Jabloncem, které zrychlilo přepravu mezi oběma městy a umožnilo vést dopravu mimo obydlená území.

Vybudováno nebo opraveno bylo také 675 kilometrů železničních tratí, a to jen v rozpočtovém období 2007 až 2013. Při celkové délce 9 580 kilometrů železnice v Česku to znamená, že s podporou peněz z evropského rozpočtu bylo zmodernizováno nebo opraveno 7 % českých tratí. Díky modernizaci železničního koridoru mezi Prahou a Českými Budějovicemi například zrychlila cesta vlakem mezi těmito městy o čtvrt hodiny. Nedávno dokončený Ejpovický tunel – nejdelší v České republice – zase zrychlil cestu mezi Prahou a Plzní, která teď trvá kratší dobu než jízda autem.

Kromě dopravních cest se díky evropským fondům mezi lety 2007 až 2013 opravilo nebo nově vybudovalo 154 nádraží nebo autobusových terminálů. A jen od roku 2014 podpořily evropské fondy nákup 449 vozidel pro veřejnou dopravu. V řadě případů šlo o autobusy na stlačený zemní plyn (CNG) nebo elektrobusy, které šetří ovzduší ve městech, protože vypouštějí méně emisí. Ekologickou zátěž snižuje i zrychlení a zvýšení plynulosti dopravy, které přinesly zmíněné investice do infrastruktury. Podpora v oblasti dopravy tak přispívá celé společnosti, nejen těm, kdo nové dopravní prostředky nebo infrastrukturu využívají.

Tyto stránky využívají v zájmu kvalitnějších služeb cookies.
Pročtěte podrobnosti jak přesně cookies využíváme.