Rybníky, řeky, jezera a další místa pro přírodní koupání jsou dnes daleko čistější než před 15 lety. V roce 2004 bylo více než 11 % těchto lokalit na základě odebraných vzorků ohodnoceno jako nevyhovující. Při posledním zveřejněném hodnocení v roce 2017 už to nebylo ani celé jedno procento – konkrétně šlo pouze o Staňkovský rybník u Jindřichova Hradce. Naopak téměř 82 % míst, kde se lidé koupou, dosáhlo v předloňské sezóně výborné kvality vody, a nevyskytovaly se v nich tedy téměř žádné znečišťující látky – patřily mezi ně i oblíbené přehrady jako Slapy, Orlík a Lipno.

  • Aktualizace pro rok 2018: kvalita vody v ČR zůstává na velmi podobných hodnotách jako v letech 2016 a 2017. Výbornou kvalitou vody se pyšní 81,7 % ze 153 testovaných koupališť. Pouze 1,3 % koupališť mělo kvalitu vody nevyhovující (celkově dvě v celé ČR). Zprávu za rok 2018 najdete zde.

Před 15 lety mělo výborný výsledek jen necelých 39 % lokalit. Vyplývá to z každoročních zpráv Evropské agentury pro životní prostředí (EEA), které hodnotí, jestli přírodní koupaliště vyhovují evropským požadavkům na kvalitu vody.

Díky čistější vodě se lidé vyhnou vyrážkám, zažívacím potížím nebo zánětům očí a uší, které mohou být způsobeny přítomností sinic, fekálních bakterií, pseudomonád způsobujících různé infekce a dalších organizmů. Koupání v kontaminované vodě je nebezpečné hlavně pro malé děti a těhotné ženy.

Ke znečištění dochází zejména u rybníků, řek či potoků, které mohou být znečištěny odtokem ze zemědělských farem nebo polí. Mezi významné zdroje patří také splašky z kanalizace. Riziko se zvyšuje při horkých létech nebo naopak prudkých deštích, kdy jsou přetížené kanalizační systémy. Pokud je naopak kvalita vody ke koupání výborná, je to přirozeně dobré nejen pro člověka, ale také pro vodní živočichy a rostliny.

Kvalita evropských vod ke koupání se zvyšuje už od 70. let, kdy byla přijata společná pravidla pro monitorování a snižování objemu nevyčištěných komunálních a průmyslových odpadních vod odcházejících do vodních toků. Pomáhají k tomu i evropské fondy, které financují nové kanalizace nebo čistírny odpadních vod. V Česku díky nim bylo jen mezi lety 2007–2013 postaveno nebo zmodernizováno 159 čističek, které pomohly snížit znečištění vody o desítky procent.

Následující tabulka znázorňuje, jak se v Česku zvyšovalo procento sledovaných míst, ve kterých kvalita vody ke koupání dosahovala alespoň minimálních požadavků nebo dokonce výborné kvality, a jak se naopak snižovalo procento lokalit nevhodných ke koupání. Počet sledovaných míst se v letech 2004 až 2017 pohyboval mezi 153 a 188.

Ne vždy byly ovšem zkontrolovány všechny lokality – některé byly v daném roce uzavřené, nebo se v průběhu zkoumání nepodařilo sesbírat dostatek vzorků, a proto v tabulce nejsou obsaženy. V součtu tak statistiky v jednotlivých letech nedosahují 100 %.

Rok

 

Výborná kvalita (%)

Vyhovující minimálním požadavkům (%)

Nevyhovující (%)

2004

38,6

49,4

11,4

2005

43,2

67,6

14,2

2006

53,2

78,7

8,5

2007

54,3

72,9

8,5

2008

51,6

86,7

4,3

2009

63,1

91,4

1,1

2010

53,2

86,6

1,6

2011

63,3

86,9

0,5

2012

75

89,4

2,5

2013

76,4

91,7

1,9

2014

76,3

91,4

2

2015

79,1

92,8

2

2016

82,5

92,2

0,6

2017

81,8

92,9

0,6

 

Tyto stránky využívají v zájmu kvalitnějších služeb cookies.
Pročtěte podrobnosti jak přesně cookies využíváme.