Síť Natura 2000 chrání živočichy, rostliny a přírodní stanoviště, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné nebo se vyskytují jen v určité oblasti. Jedná se o nejrozsáhlejší soustavu chráněných přírodních oblastí na světě, která určuje společná pravidla všem státům EU. Vzácné druhy přitom chrání takovým způsobem, aby v jejich blízkosti mohli žít a hospodařit lidé. Zakázány jsou v chráněných oblastech jen takové činnosti, které mají negativní vliv. V Česku zahrnuje Natura 2000 třeba i pražský Petřín, Kamenný vrch v Brně, rezervaci Zábělá v Plzni nebo Heřmanický rybník v Ostravě.

Celkem česká vláda v rámci sítě Natura 2000 vyhlásila 1 112 evropsky významných lokalit41 ptačích oblastí. Dohromady to představuje 14 % území České republiky, což je plocha větší než rozloha Jihočeského kraje. Pokud je lidské hospodaření v některé lidské oblasti potřeba omezit, nebo je naopak nutné učinit zvláštní opatření, jsou k dispozici peníze z fondů EU i státního rozpočtu.

Jeden z českých projektů získal v roce 2014 i prestižní ocenění Natura 2000 Award v kategorii Komunikace. Jedná se o ochranu jedinečných stepí v Českém středohoří, kde žijí vzácní syslové, celá řada motýlů a specifické druhy rostlin, a zároveň se jedná o jedno z nejohroženějších míst české krajiny. Projekt se realizoval v letech 2011 až 2017 a polovina z celkové potřebné částky asi 35 milionů korun přišla z evropského rozpočtu. Více se o projektu můžete dozvědět zde.

 

Tyto stránky využívají v zájmu kvalitnějších služeb cookies.
Pročtěte podrobnosti jak přesně cookies využíváme.