Zrcadlo světa u nás doma

Výstava Zrcadlo světa u nás doma představí vítězné práce mezinárodní soutěže. V kreativní soutěži se mladí lidé z pěti zemí Evropy vyjadřují k aktuálním tématům současného propojeného světa. Spoty, fotografie, obrázky, koláže a komiksy ukazují, jak se globální problémy odrážejí v našem okolí a v našich každodenních životech.

Výstava Zrcadlo světa u nás doma představí vítězné práce mezinárodní soutěže. V kreativní soutěži se mladí lidé z pěti zemí Evropy vyjadřují k aktuálním tématům současného propojeného světa. Spoty, fotografie, obrázky, koláže a komiksy ukazují, jak se globální problémy odrážejí v našem okolí a v našich každodenních životech. Soutěž je součástí projektu Světová škola 2, kterého se účastní více než 200 škol z ČR, Slovenska, Polska, Malty a Rakouska.

Vítězové mezinárodní soutěže budou vybráni mezinárodní porotou během festivalu Jeden Svět 2011. Více o soutěži najdete na www.varianty.cz/zrcadlosveta.

Projekt Světová škola 2

Tříletý projekt Světová škola 2 je zaměřen na globální rozvojovou výchovu. Opírá se o přesvědčení, že škola tvoří nedílnou součást místní i globální komunity. Vedle 15 škol v České republice se jej účastní i více než 200 škol ze Slovenska, Polska, Rakouska a Malty. V ČR je projekt koordinován programem Varianty společnosti Člověk v tísni.

Mimo zavádění globálních a rozvojových témat do výuky je cílem projektu, aby si mladí lidé v Evropě uvědomovali, že jsou součástí propojeného světa a že jejich jednání má dopady na životy lidí v zemích globálního Jihu. Světová škola také klade důraz na aktivní přístup k řešení problémům a ukazuje cesty, jak je možné individuální akcí nebo akcí ve škole či v komunitě přispět k řešení globálních problémů a udělat svět lepším místem k životu.

Mezi projektové aktivity patří zejména intenzívní spolupráce se školami a vedení školních týmů, semináře pro učitele, workshopy pro studenty, vydávání příruček pro pedagogy a pravidelné zpravodaje pro světové školy. Hlavními mezinárodními aktivity projektu je mezinárodní workshop, mezinárodní kreativní soutěž a mezinárodní akce pořádaná sítí škol. Více o projektu najdete na mezinárodním webu projektu Světová škola 2 www.schools2communities.eu.

Plakát [311 kB]
 
zpět