Výstava fotografií Evropské dědictví

Výstava nabízí ke zhlédnutí snímky 29 evropských pamětihodností, které od roku 2013 získaly označení „Evropské dědictví“. Zavede nás do různých evropských zemí na místa spjatá s dávnou i novější historií, kulturou, architekturou či průmyslem. Od archeologických nalezišť se přes středověké hrady dostaneme k folklórním tradicím a dalším důležitým milníkům evropských dějin. Během chvíle je tak možné navštívit klášter Cluny ve Francii, projít si Archiv Koruny aragonské ve Španělsku či dozvědět se něco více o proslulých gdaňských loděnicích v Polsku.
 
Cílem této výstavy je ukázat místa, jež svým významem přispívají k lepšímu pochopení a docenění rozmanitého evropského dědictví a symbolizují zásadní myšlenky a hodnoty, které jsou v dnešní Evropě důležité pro mezikulturní dialog a upevňování společné identity Evropanů. K těmto místům patří na základě rozhodnutí nezávislé odborné komise od roku 2015 i Přemyslovský hrad a Arcidiecézní muzeum v Olomouci.
 
Původně mezivládní iniciativa 17 členských států Evropské unie ustavená v roce 2006 získala o pět let později širší rozměr. V roce 2011 Evropská komise oficiálně představila program opatření, které Rada Evropské unie a Evropský parlament přijaly pod názvem označení „Evropské dědictví“. Aktuálně byl rok 2018 vyhlášen Evropským rokem kulturního dědictví, v jehož rámci se budou po celé Evropě konat informační a vzdělávací akce, které mají mimo jiné vyzdvihnout význam evropské kultury a to, co může EU udělat v oblasti restaurování a digitalizace památek, infrastruktury, výzkumu a rozvoje dovedností.
 
Výstavu společně pořádají Zastoupení Evropské komise v České republice a Národní památkový ústav, který je současně národním koordinátorem ocenění v České republice. Označení „Evropské dědictví“ je součástí evropského programu Kreativní Evropa.
 

Vernisáž proběhne ve čtvrtek 22. června 2017 v 18 hodin v Evropském domě.

 
zpět