Senioři

Zastoupení Evropské komise v České republice, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, občanské sdružení Ženy50, Diakonie Českobratrské církve evangelické a Nadační fond Veselý senior Vás srdečně zvou na výstavu fotografií Senioři.

Zastoupení Evropské komise v České republice, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, občanské sdružení Ženy50, Diakonie Českobratrské církve evangelické a Nadační fond Veselý senior Vás srdečně zvou na výstavu fotografií „Senioři“.

Rok 2012 byl vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Hlavním cílem Evropského roku 2012 je poukázat na přínos starších lidí pro společnost a jeho podstatou je myšlenka, že aktivní stárnutí znamená stárnout v dobrém zdravotním stavu a jako plnohodnotný člen společnosti se i nadále profesně uplatňovat a zůstat nezávislý v každodenním životě.

Fotografie, které můžete na výstavě zhlédnout, byly bezplatně poskytnuty občanským sdružením Ženy50, které každoročně organizuje fotosoutěž „Úhel pohledu“, Nadačním fondem Veselý senior, který v roce 2006 organizoval výstavu „V objektivu senior“ a v neposlední řadě i Diakonií Českobratrské církve evangelické.

 
zpět