Objektivem seniora aneb podzim života v obrazech

Zastoupení Evropské komise v ČR, Evropský parlament – Informační kancelář v ČR Vás zvou na výstavu Objektivem seniora aneb podzim života v obrazech.

Domov seniorů Rudná zrealizoval za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Fondu hejtmana Středočeského kraje unikátní putovní výstavu fotografií, které vytvořili klienti Domova seniorů Rudná.

Autoři fotografií navštěvují v domově fotografický kroužek, který vznikl díky materiální a odborné pomoci firmy Olympus, který daroval domovu 6 digitálních fotoaparátů. Na počátku tohoto kroužku se odborného vedení zhostil profesionální fotograf pan Dorian Hanuš, který ho vede úspěšně až dodnes. Během pěti let dokázali členové kroužku vytvořit stovky fotografií, které zachycují jak život v domově se vším, co to pro seniory znamená, ale i to, co je zaujalo na výletech či s rodinou.

K pátému výročí fungování tohoto kroužku a při příležitosti Evropského roku 2012, jako roku zasvěcenému „aktivnímu stáří“, vznikla tato unikátní sbírka fotografií, která přibližuje veřejnosti úroveň sociálních služeb ve 21. století a umělecké schopnosti seniorů.

Domov seniorů Rudná se uspořádáním této výstavy snaží upozornit širokou veřejnost na nové možnosti aktivního a tvůrčího trávení volného času seniorů. Ukázat, že i v zařízení sociálních služeb mohou senioři vést aktivní a plnohodnotný život. Že i ve stáří, s nemocným tělem nebo s tělem trvale upoutaným na invalidní vozík, je člověk schopen vytvářet krásné umění, které může poutat pozornost a zaslouží si obdiv, respekt a úctu.

Doufáme, že Vás výstava zaujme a inspiruje k podporování aktivního trávení stáří, protože to má smysl!

Fotogalerie

Domov seniorů Rudná

 
zpět