Výstavy

Evropa prostřednictvím umění v Evropském domě!

Přízemí Evropského domu slouží jako galerie, kde v pravidelných cyklech obměňujeme atraktivní výstavy fotografií a obrazů českých i zahraničních autorů. Nezřídka zde máte možnost zhlédnout vítězné práce aktuálně vyhlášených mezinárodních soutěží.

 

 
Archiv

Výstava WIKI MILUJE PAMÁTKY

Výstava nabízí ke shlédnutí české a svétové památky ze tří ročníků mezinárodní fotografické soutěže. Cílem je zvýšit povědomí o zajímavých a jinak významných historických objektech. Nejedná se vždy o světoznámé hrady a zámky, ale naopak o místní, málo známé či opomíjené památky a objekty.

Výstava EVROPA VE ŠKOLE

Výstava nabízí ke zhlédnutí výtvarné a literární práce oceněné v soutěži evropských škol EVROPA VE ŠKOLE. Mezinárodní soutěžní výtvarný a literární projekt Evropa ve škole představuje úspěšnou formu vzdělávání a výchovy k evropskému myšlení.

Výstava fotografií Evropské dědictví

Výstava nabízí ke zhlédnutí snímky 29 evropských pamětihodností, které od roku 2013 získaly označení „Evropské dědictví“. Zavede nás do různých evropských zemí na místa spjatá s dávnou i novější historií, kulturou, architekturou či průmyslem.

Návrat kopytníků do české krajiny

Velcí kopytníci by po statisíce let součástí evropské přírody. A nejen to, patřili mezi klíčové „krajinné inženýry“, kteří ji významným způsobem ovlivňovali a v mnoha oblastech udržovali otevřený charakter krajiny. Od stepí, přes parkovité porosty až po světlé, řídké lesy.

Ne násilí na ženách

Výstava připravená Informačním centrem OSN v Praze ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republice představuje vybrané práce z finálního kola evropské soutěže v tvorbě tiskových inzerátů proti násilí na ženách, která se uskutečnila v roce 2011.

Nad Sofií sněží - výstava fotografií Ivana Pastuchova

„V zimě 2012 Sofii na 24 hodin zcela zapadal sníh. Sníh se nepřestával sypat a já se dvěma fotoaparáty v podpaží vyrazil do ulic svého rodného města, které se rázem úplně proměnilo.

Výstava laureátů Sacharovovy ceny

Od listopadu 2016 si v prostorech Evropského domu můžete prohlédnout laureáty Sacharovovy ceny za svobodu myšlení, kterou každoročně uděluje Evropský parlament. Od roku 1988 je udílena jednotlivcům a organizacím, kteří obhajují lidská práva a základní svobody.

Evropa ve škole

Zastoupení Evropské komise v ČR; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; Národní institut pro další vzdělávání; Český národní komitét projektu Evropa ve škole a Evropské hnutí v České republice Vás srdečně zvou na výstavu oceněných výtvarných a literárních prací soutěže evropských škol Evropa ve škole.

Výstava Obrázkový slovník

U příležitosti Evropského dne jazyků, který každoročně připadá na 26. září, Vás zveme na výstavu vítězných prací ve výtvarné soutěži pro žáky 5.–9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Úkolem žáků bylo nakreslit jednu stranu obrázkového slovníku v libovolném jazyce.

Výstava map USE-IT

Vydejte se na cestu po Evropě návštěvou Evropského domu a poznejte zajímavá místa Prahy, která jste ještě neobjevili i další evropská města očima místních mladých dobrovolníků. Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci s evropskou dobrovolnou sítí USE-IT Vás zve na výstavu map USE-IT.

Majstri ducha - osobnosti vědy a techniky na Slovensku

U příležitosti zahájení předsednictví Slovenska v Radě EU připravilo Velvyslanectví Slovenské republiky v ČR ve spolupráci se Zastoupením EK v ČR pro návštěvníky Evropského domu výstavu s názvem "Majstri ducha - osobnosti vedy a techniky na Slovensku".

Stromy s příběhem

Celostátní anketa Strom roku, kterou pořádá Nadace Partnerství, letos oslaví 15. výročí. Fotografie dvanácti finálových stromů z loňského roku si můžete prohlédnout od 1. do 28. dubna v Evropském domě. Autorkou snímků je fotografka Lenka Grossmannová. 

Genius Loci - Duch místa

17 nejzajímavějších a oceněných snímků z fotosoutěže Genuis Loci - Duch místa, kterou uspořádal Dům zahraniční spolupráce, si můžete během března prohlédnout v Evropském domě. 

Ženy a migrace: výstava fotografií francouzské fotografky Marie Dorigny

Tématem letošního Mezinárodního dne žen jsou ženy v řadách uprchlíků a žadatelů o azyl v EU. Stovky migrantů denně se nadále snaží dostat do Evropy a Parlament chce obrátit pozornost na ty nejzranitelnější z nich: ženy a dívky.

Bulharské folklorní motivy: Petya Ilievová - autorská výstava

Výstava probíhá v rámci doprovodného programu 8. ročníku Festivalu bulharských filmů 2016.

26.1.- 26.2.2016

Výstava laureátů Sacharovovy ceny

Od prosince až do ledna 2016 si v prostorech Evropského domu můžete prohlédnout 27 let udílení Sacharovovy ceny za svobodu myšlení, kterou Evropský parlament oceňuje osobnosti nebo celé skupiny, které brání lidská práva a základní svobody.

Výstava programu CENTRAL EUROPE

Zastoupení Evropské komise v ČR a Program nadnárodní spolupráce INTERREG CENTRAL EUROPE Vás zvou na výstavu portrétů programu CENTRAL EUROPE. Jednotlivé portréty této výstavy přináší ohlednutí za úspěchy nadnárodní spolupráce ve střední Evropě, kterých bylo dosaženo od roku 2007.

Evropa ve škole

Zastoupení Evropské komise v ČR; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; Národní institut pro další vzdělávání; Český národní komitét projektu EVROPA VE ŠKOLE; Evropské hnutí v České republice Vás srdečně zvou na výstavu oceněných výtvarných a literárních prací soutěže evropských škol EVROPA VE ŠKOLE

TVÁŘE POMOCI – who CAREs?

Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci s neziskovou organizací CARE Česká republika zve na výstavu Tváře pomoci - who CAREs?, která u příležitosti Evropského roku rozvoje 2015 představuje témata humanitární pomoci a rozvojové spolupráce.

Ukradené dětství

Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci s internetovým portálem Rozvojovka.cz (Člověk v tísni) uvádí, v rámci Evropského roku pro rozvoj 2015, výstavu, kterou nafotily čtyři známé české fotografky - Alžběta Jungrová, Jarmila Štuková, Markéta Tauerová Kutilová a Lenka Klicperová.

REFLEXE I., výstava fotografií Alexandra Ivanova

První část dvoudílné výstavy fotografií v rámci 7. ročníku FESTIVALU BULHARSKÝCH FILMŮ „Svět kolem nás je reflexí našich duší“ – motto výjimečné sbírky fotografií s názvem Reflexe. Výstava představuje dvě Bulharska – jedním je industriální země a tím druhým panenská a člověkem nedotčená příroda.

Kde domov můj?

V roce 2013 vyhlásila Rada pro mezinárodní vztahy soutěž o nejlepší plakát pro studenty vysokých výtvarných škol na téma „Kde domov můj?“. Projektu se zúčastnilo 138 studentů z České republiky, Rumunska a Velké Británie. Projekt vznikl ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republice v rámci Evropského roku občanů 2013.

Evropa ve škole

Zastoupení Evropské komise v ČR, Evropský parlament – Informační kancelář v ČR, Ministrestvo školství, tělovýchovy a mládeže, NIDM, Český národní komitét projektu a Eurocentrum Vás zvou na výstavu EVROPA VE ŠKOLE.

EVROPA?!! Fragmenty českého přemýšlení o Evropě 1918 - 1989

Collegium Europaeum FF UK, FLÚ AV ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR Vás zvou na výstavu EVROPA?!! Fragmenty českého přemýšlení o Evropě 1918 - 1989.

Ztraceni v překladu?

Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci s Ústavem translatologie FF UK v Praze Vás srdečně zvou do Evropského domu na výstavu „Ztraceni v překladu? Půlstoletí překladatelství a tlumočnictví na českých univerzitách“.

Komentovaná prohlídka k výstavě Ztraceni v překladu?

V pondělí 15. září od 16:00 proběhne komentovaná prohlídka vedená ředitelem Ústavu translatologie Stanislavem Rubášem.

STOPY TOTALITY

Zastoupení Evropské komise v ČR a Zapomenutí, o. s. Vás zvou na putovní výstavu Stopy totality zaměřenou na příběhy lidí z období převážně 50. let minulého století ilustrované rodinnými fotografiemi.

MINUTA POTÉ

Zastoupení Evropské komise v ČR Vás zve v rámci festivalu světové romské kultury Khamoro na výstavu MINUTA POTÉ Srdjana Stanojeviće. Výstavu „Minuta poté“ Srdjana Stanojeviće můžete zhlédnout v Evropském domě do 16. června 2014.

BULHARSKÝ KOMIKS, dvoudílná výstava současného bulharského komiksu

Výstava českému divákovi představí úplně první národní výstavu bulharského komiksu. Kurátor pražské výstavy Anton Stajkov je i jedním z iniciátorů projektu v Sofii. Prahu ovládne bulharský komiks postupně. První část výstavy bude představena v Evropském domě a o týden později dorazí její druhá část do kavárny kina Lucerny.

EVROPA VE ŠKOLE

Zastoupení Evropské komise v ČR, Evropský parlament – Informační kancelář v ČR, Ministrestvo školství, tělovýchovy a mládeže, NIDM, Český národní komitét projektu a Eurocentrum Vás zvou na výstavu EVROPA VE ŠKOLE.

Z MÍSTA NA MÍSTO

Z MÍSTA NA MÍSTO: Komponovaná výstava o pohybu lidí a věcí v dnešním světě 10. 7. - 30. 8., Evropský dům (Jungmannova 24, Praha 1) každý všední den od 10:00 do 18:00 hod. (v pátek do 17:00 hod.) V prostorách Evropského domu v Praze bude od 10. července do 30.

Moravští Chorvati: Zapomenutá menšina

Zastoupení Evropské komise v České republice, Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR a Velvyslanectví Chorvatska v ČR Vás srdečně zvou na výstavu fotografií „Moravští Chorvati: Zapomenutá menšina“.

EVROPA BEZ BARIÉR / EUROPE WITHOUT BARRIERS

Zastoupení Evropské komise v České republice, Evropský parlament – Informační kancelář v ČR, Úřad vlády ČR a Rada pro mezinárodní vztahy Vás srdečně zvou na výstavu fotografií „Evropa bez bariér“.

20 LET S EVROPSKÝM FILMEM / 20 YEARS WITH EUROPEAN FILM

Zastoupení Evropské komise v České republice, Evropský parlament – Informační kancelář v ČR a Úřad vlády ČR Vás srdečně zvou na výstavu filmových plakátů „20 LET S EVROPSKÝM FILMEM“.

Senioři

Zastoupení Evropské komise v České republice, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, občanské sdružení Ženy50, Diakonie Českobratrské církve evangelické a Nadační fond Veselý senior Vás srdečně zvou na výstavu fotografií Senioři.

Divy přírody v jihovýchodní Evropě

Zastoupení Evropské komise v ČR, Evropský parlament – Informační kancelář v ČR Vás zvou na výstavu Divy přírody v jihovýchodní Evropě. 

Kapka po kapce

Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci s Informačním centrem OSN v Praze Vás zvou na výstavu grafických návrhů projektu Kapka po kapce. Výstava představuje práce grafických designérů ze 17 zemí, finalistů soutěže OSN zaměřené na ochranu vody. Vybíralo se z více než 3 500 návrhů sociální reklamy ze 45 evropských států.

Dávej-ber!

Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci s Evropským parlamentem – Informační kanceláří v ČR a radou pro mezinárodní vztahy a za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Úřadu vlády ČR Vás zvou na výstavu fotografií Dávej -ber!

Objektivem seniora aneb podzim života v obrazech

Zastoupení Evropské komise v ČR, Evropský parlament – Informační kancelář v ČR Vás zvou na výstavu Objektivem seniora aneb podzim života v obrazech.

NE násilí na ženách

Srdečně vás zveme na zahájení výstavy "NE násilí na ženách", kterou společně pořádají Informační centrum OSN v Praze a Zastoupení Evropské komise v České republice. Výstava představí vítězné práce evropské soutěže v tvorbě tiskových inzerátů proti násilí na ženách, kterou vyhlásila OSN.

Divy přírody v jihovýchodní Evropě

Zastoupení Evropské komise v ČR, Evropský parlament – Informační kancelář v ČR Vás zvou na výstavu Divy přírody v jihovýchodní Evropě.

Evropa ve škole

Zastoupení Evropské komise v ČR, Evropský parlament – Informační kancelář v ČR, Ministrestvo školství, tělovýchovy a mládeže, NIDM, Český národní komitét projektu a Eurocentrum Vás zvou na výstavu EVROPA VE ŠKOLE.

Dobrovolníci mění svět

Zastoupení Evropské komise v ČR, Evropský parlament – Informační kancelář v ČR a Informační centrum OSN v Praze Vás zvou na výstavu DOBROVOLNÍCI MĚNÍ SVĚT.

Dobro-volná-kumunikace-barev

Občanské sdružení Letní dům, Evropský parlament – Informační kancelář v ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR Vás zvou na výstavu obrazů dětí a mladých lidí z dětských domovů s názvem „dobro-volná-komunikace-barev“. Záštitu nad výstavou převzala prezidentka Diplomatic Spouses Association paní Regina Haindl.

Zrcadlo světa u nás doma

Výstava Zrcadlo světa u nás doma představí vítězné práce mezinárodní soutěže. V kreativní soutěži se mladí lidé z pěti zemí Evropy vyjadřují k aktuálním tématům současného propojeného světa. Spoty, fotografie, obrázky, koláže a komiksy ukazují, jak se globální problémy odrážejí v našem okolí a v našich každodenních životech.