Výstavy

Evropa prostřednictvím umění v Evropském domě!

Přízemí Evropského domu slouží jako galerie, kde v pravidelných cyklech obměňujeme atraktivní výstavy fotografií a obrazů českých i zahraničních autorů. Nezřídka zde máte možnost zhlédnout vítězné práce aktuálně vyhlášených mezinárodních soutěží.

 

 
Archiv

REFLEXE I., výstava fotografií Alexandra Ivanova

První část dvoudílné výstavy fotografií v rámci 7. ročníku FESTIVALU BULHARSKÝCH FILMŮ „Svět kolem nás je reflexí našich duší“ – motto výjimečné sbírky fotografií s názvem Reflexe. Výstava představuje dvě Bulharska – jedním je industriální země a tím druhým panenská a člověkem nedotčená příroda.

Kde domov můj?

V roce 2013 vyhlásila Rada pro mezinárodní vztahy soutěž o nejlepší plakát pro studenty vysokých výtvarných škol na téma „Kde domov můj?“. Projektu se zúčastnilo 138 studentů z České republiky, Rumunska a Velké Británie. Projekt vznikl ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republice v rámci Evropského roku občanů 2013.

Evropa ve škole

Zastoupení Evropské komise v ČR, Evropský parlament – Informační kancelář v ČR, Ministrestvo školství, tělovýchovy a mládeže, NIDM, Český národní komitét projektu a Eurocentrum Vás zvou na výstavu EVROPA VE ŠKOLE.

EVROPA?!! Fragmenty českého přemýšlení o Evropě 1918 - 1989

Collegium Europaeum FF UK, FLÚ AV ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR Vás zvou na výstavu EVROPA?!! Fragmenty českého přemýšlení o Evropě 1918 - 1989.

Ztraceni v překladu?

Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci s Ústavem translatologie FF UK v Praze Vás srdečně zvou do Evropského domu na výstavu „Ztraceni v překladu? Půlstoletí překladatelství a tlumočnictví na českých univerzitách“.

Komentovaná prohlídka k výstavě Ztraceni v překladu?

V pondělí 15. září od 16:00 proběhne komentovaná prohlídka vedená ředitelem Ústavu translatologie Stanislavem Rubášem.

STOPY TOTALITY

Zastoupení Evropské komise v ČR a Zapomenutí, o. s. Vás zvou na putovní výstavu Stopy totality zaměřenou na příběhy lidí z období převážně 50. let minulého století ilustrované rodinnými fotografiemi.

MINUTA POTÉ

Zastoupení Evropské komise v ČR Vás zve v rámci festivalu světové romské kultury Khamoro na výstavu MINUTA POTÉ Srdjana Stanojeviće. Výstavu „Minuta poté“ Srdjana Stanojeviće můžete zhlédnout v Evropském domě do 16. června 2014.

BULHARSKÝ KOMIKS, dvoudílná výstava současného bulharského komiksu

Výstava českému divákovi představí úplně první národní výstavu bulharského komiksu. Kurátor pražské výstavy Anton Stajkov je i jedním z iniciátorů projektu v Sofii. Prahu ovládne bulharský komiks postupně. První část výstavy bude představena v Evropském domě a o týden později dorazí její druhá část do kavárny kina Lucerny.

EVROPA VE ŠKOLE

Zastoupení Evropské komise v ČR, Evropský parlament – Informační kancelář v ČR, Ministrestvo školství, tělovýchovy a mládeže, NIDM, Český národní komitét projektu a Eurocentrum Vás zvou na výstavu EVROPA VE ŠKOLE.

Z MÍSTA NA MÍSTO

Z MÍSTA NA MÍSTO: Komponovaná výstava o pohybu lidí a věcí v dnešním světě 10. 7. - 30. 8., Evropský dům (Jungmannova 24, Praha 1) každý všední den od 10:00 do 18:00 hod. (v pátek do 17:00 hod.) V prostorách Evropského domu v Praze bude od 10. července do 30.

Moravští Chorvati: Zapomenutá menšina

Zastoupení Evropské komise v České republice, Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR a Velvyslanectví Chorvatska v ČR Vás srdečně zvou na výstavu fotografií „Moravští Chorvati: Zapomenutá menšina“.

EVROPA BEZ BARIÉR / EUROPE WITHOUT BARRIERS

Zastoupení Evropské komise v České republice, Evropský parlament – Informační kancelář v ČR, Úřad vlády ČR a Rada pro mezinárodní vztahy Vás srdečně zvou na výstavu fotografií „Evropa bez bariér“.

20 LET S EVROPSKÝM FILMEM / 20 YEARS WITH EUROPEAN FILM

Zastoupení Evropské komise v České republice, Evropský parlament – Informační kancelář v ČR a Úřad vlády ČR Vás srdečně zvou na výstavu filmových plakátů „20 LET S EVROPSKÝM FILMEM“.

Senioři

Zastoupení Evropské komise v České republice, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, občanské sdružení Ženy50, Diakonie Českobratrské církve evangelické a Nadační fond Veselý senior Vás srdečně zvou na výstavu fotografií Senioři.

Divy přírody v jihovýchodní Evropě

Zastoupení Evropské komise v ČR, Evropský parlament – Informační kancelář v ČR Vás zvou na výstavu Divy přírody v jihovýchodní Evropě. 

Kapka po kapce

Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci s Informačním centrem OSN v Praze Vás zvou na výstavu grafických návrhů projektu Kapka po kapce. Výstava představuje práce grafických designérů ze 17 zemí, finalistů soutěže OSN zaměřené na ochranu vody. Vybíralo se z více než 3 500 návrhů sociální reklamy ze 45 evropských států.

Dávej-ber!

Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci s Evropským parlamentem – Informační kanceláří v ČR a radou pro mezinárodní vztahy a za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Úřadu vlády ČR Vás zvou na výstavu fotografií Dávej -ber!

Objektivem seniora aneb podzim života v obrazech

Zastoupení Evropské komise v ČR, Evropský parlament – Informační kancelář v ČR Vás zvou na výstavu Objektivem seniora aneb podzim života v obrazech.

NE násilí na ženách

Srdečně vás zveme na zahájení výstavy "NE násilí na ženách", kterou společně pořádají Informační centrum OSN v Praze a Zastoupení Evropské komise v České republice. Výstava představí vítězné práce evropské soutěže v tvorbě tiskových inzerátů proti násilí na ženách, kterou vyhlásila OSN.

Divy přírody v jihovýchodní Evropě

Zastoupení Evropské komise v ČR, Evropský parlament – Informační kancelář v ČR Vás zvou na výstavu Divy přírody v jihovýchodní Evropě.

Evropa ve škole

Zastoupení Evropské komise v ČR, Evropský parlament – Informační kancelář v ČR, Ministrestvo školství, tělovýchovy a mládeže, NIDM, Český národní komitét projektu a Eurocentrum Vás zvou na výstavu EVROPA VE ŠKOLE.

Dobrovolníci mění svět

Zastoupení Evropské komise v ČR, Evropský parlament – Informační kancelář v ČR a Informační centrum OSN v Praze Vás zvou na výstavu DOBROVOLNÍCI MĚNÍ SVĚT.

Dobro-volná-kumunikace-barev

Občanské sdružení Letní dům, Evropský parlament – Informační kancelář v ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR Vás zvou na výstavu obrazů dětí a mladých lidí z dětských domovů s názvem „dobro-volná-komunikace-barev“. Záštitu nad výstavou převzala prezidentka Diplomatic Spouses Association paní Regina Haindl.

Zrcadlo světa u nás doma

Výstava Zrcadlo světa u nás doma představí vítězné práce mezinárodní soutěže. V kreativní soutěži se mladí lidé z pěti zemí Evropy vyjadřují k aktuálním tématům současného propojeného světa. Spoty, fotografie, obrázky, koláže a komiksy ukazují, jak se globální problémy odrážejí v našem okolí a v našich každodenních životech.