Seminář pro žadatele o grant z programu Evropa pro občany

Eurocentrum Praha a Svaz měst a obcí ČR pořádají seminář pro žadatele o podporu projektů partnerské spolupráce měst a obcí z programu Evropa pro občany 2014 – 2020. Seminář je určen pro zástupce měst a obcí, kteří zamýšlejí předložit grantovou žádost v programu Evropa pro občany, nebo i pro ty, kteří zatím jen hledají vhodnou podporu pro své aktivity s partnerskými městy. Nejbližší termín k předkládaní žádostí o grant pro opatření Partnerství měst a opatření Sítě měst je 1. březen 2017.

Na semináři se můžete těšit na:

  • Představení programu Evropa pro občany
  • Příklady úspěšných projektů
  • Projektová žádost krok po kroku
  • Individuální konzultace projektových záměrů

Pokud máte zájem o účast na tomto semináři, přihlaste se nejpozději do 18. května 2017 na adrese eurocentrum.praha@euroskop.cz

 
zpět