Než vyrazíte za prací do Evropy

7. dubna 2016, od 17:00 / Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

Eurocentrum Praha Vás zve na další seminář z jarního cyklu.

Úvodní příspěvky pronesou a Vaše dotazy zodpoví:

Rostislav Bartl, EURES poradce pro hl.m. Prahu 

Barbora Šišková, Úřad práce ČR

Jitka Luciani, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

 

Svoji účast potvrzujte, prosím, na adrese eurocentrum.praha@euroskop.cz

 

Seminář se uskuteční v rámci Národního konventu o EU.

 

 
zpět