Zastoupení Evropské komise v ČR

Zastoupení Evropské komise v členských státech EU jsou součástí tiskového a komunikačního servisu EK, který spadá pod Generální ředitelství pro komunikaci v Bruselu. Tyto úřady reprezentují Komisi ve všech 27 členských státech EU. Jeho úlohou je spolupracovat s médii, informovat Komisi o dění v ČR a zajišťovat informační servis Evropské komise v ČR.

Zastoupení Evropské komise v členských státech EU jsou součástí tiskového a komunikačního servisu EK, který spadá pod Generální ředitelství pro komunikaci v Bruselu. Tyto úřady reprezentují Komisi ve všech 27 členských státech EU.

Zastoupení Evropské komise v ČR vzniklo transformací Delegace Evropské komise, k níž došlo vstupem České republiky do Evropské unie dne 1. května 2004.

Plní tři základní úkoly:

  • Spolupráce s médii – Zastoupení reprezentuje Evropskou komisi v České republice a komunikuje s národními a regionálními médii, poskytuje informace o činnosti Komise, jejích politikách a událostech v EU.
  • Politická spolupráce a zpravodajství – Zastoupení sleduje politický, hospodářský a sociální vývoj v ČR a zajišťuje nepřetržitou informovanost Evropské komise o každodenním dění v ČR. Poskytuje Komisi zpětnou vazbu a iniciuje debatu o evropských záležitostech na odborné úrovni.
  • Informování veřejnosti – Zastoupení zajišťuje informační servis Evropské komise v ČR prostřednictvím této internetové stránky. V omezené míře poskytuje základní informace veřejnosti v otevíracích hodinách Po–Pá 10:00–18:00 hod. V Evropském domě jsou dále celoročně pořádány rozmanité akce pro veřejnost (semináře, kulaté stoly, promítání filmů a další) s cílem zvýšit informovanost veřejnosti o evropských tématech.