Evropský parlament – Informační kancelář v ČR

Informační kancelář informuje o politice Evropské unie, zejména o složení, strukturách, aktivitách a rozhodnutích Evropského parlamentu, který tato rozhodnutí přijímá ve spolupráci s jinými institucemi EU. Na druhé straně kancelář informuje vedení a orgány Evropského parlamentu o událostech a situaci v České republice. Zprostředkovává kontakty na jednotlivé složky Evropského parlamentu a zajišťuje návštěvy představitelů Evropského parlamentu v České republice.

V každém členském státě Evropské unie byly zřízeny informační kanceláře Evropského parlamentu. Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR se nachází v Evropském domě v samém centru Prahy.

Z usnesení předsednictva Evropského parlamentu byly v kandidátských zemích otevřeny informační kanceláře parlamentu ještě před tím, než nabyly platnosti přístupové smlouvy. Informační kancelář v Praze otevřel 31. ledna 2003 tehdejší předseda Evropského parlamentu Pat Cox.

Informační kancelář informuje v rámci svých možností o politice Evropské unie, zejména o složení, strukturách, aktivitách a rozhodnutích Evropského parlamentu, který tato rozhodnutí přijímá ve spolupráci s jinými institucemi Evropské unie. Na druhé straně také informuje vedení Evropského parlamentu a jeho orgány o významných událostech a aktuální situaci v České republice. Zprostředkovává kontakty na jednotlivé složky Evropského parlamentu a zajišťuje návštěvy představitelů Evropského parlamentu v České republice.

Informační kancelář udržuje kontakty s novináři a zástupci politického a společenského života včetně poslanců České republiky v Evropském parlamentu, stejně jako s vládními institucemi a státní správou. Zprostředkovává odpovědi na dotazy o Evropském parlamentu, nebo na tyto dotazy odpovídá sama v rámci svých personálních a technických možností. Dále vydává informační materiály určené široké veřejnosti.