Eurocentrum Praha

Eurocentrum Praha je informační místo, kam se občané mohou obracet se svými dotazy týkajícími se Evropské unie. Eurocentrum poskytuje informace o EU pro širokou i odbornou veřejnost, nabízí informační materiály a řadu dalších služeb pro zájemce o hlubší poznání Evropské unie a aspektů členství České republiky v EU.

Eurocentrum Praha poskytuje informace české veřejnosti již od roku 2005. Každý všední den jsou jeho referenti připraveni odpovědět na otázky ohledně členství ČR v EU a evropské integraci obecně. Kromě toho nabízíme širokou škálu informačních materiálů, které si můžete zdarma odnést domů.

Organizujeme také různé informační akce s cílem iniciovat veřejnou diskusi o otázkách evropské současnosti a budoucnosti. Konkrétním aspektům členství ČR v EU se věnují pravidelné čtvrteční semináře, na další témata se zaměřují panelové diskuse a konference. Pro žáky posledních ročníků základních a studenty středních škol zdarma připravujeme vzdělávací přednášky. Pro domluvení konkrétního termínu přednášky nás, prosím, kontaktujte.

Společně se Zastoupením Evropské komise v ČR provozujeme také knihovnu obsahující spoustu titulů z oblasti evropských studií, politologie, mezinárodních vztahů nebo práva. Veškeré knihovní služby jsou zdarma.

Těšíme se na viděnou v Eurocentru Praha!