Velká koalice pro digitální pracovní místa

Hrozí České republice nedostatek expertů ICT? Jakým způsobem se podílejí firmy a organizace na vytváření a obsazování digitálních pracovních míst v ČR? Jakým překážkám čelí digitální start-upy? Berou školní osnovy, odborná příprava a univerzitní programy v ČR dostatečně v potaz potřeby trhu v oblasti ICT?
Diskusi zahájí Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR, po němž svá vystoupení přednesou níže uvedení řečníci:

  • Alexander Riedl, Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie
  • Ondřej Neumajer, odborný konzultant strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Jan Mühlfeit, prezident Microsoft Europe
  • Svatoslav Novák, prezident ICT Unie
  • Zdeněk Somr, viceprezident Hospodářské komory České republiky

Moderuje Jan Wagner, nezávislý konzultant a publicista zabývající se oblastí ICT ve vzdělávání.


V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 24. listopadu 2014 zde nebo emailem na prague@cebre.cz.

 

Souvislosti:

Každý rok chybí v ČR až tři tisíce pracovníků se vzděláním v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Přesto se, pokud jde o podporu univerzitního vzdělávání, ICT nedostává takové pozornosti jako jiným oborům. Současně chybí kvalitní pedagogové, kteří by mohli vychovat experty již od základních a středních škol. Z chování trhu lze usuzovat, že podpora vzdělávání v oblasti ICT bude nadále vycházet především ze soukromého sektoru, tedy firem, které experty v oblasti ICT postrádají. Potenciál rostoucího počtu volných digitálních pracovních míst by mohl být lékem na snížení nezaměstnanosti v EU, zejména pak nezaměstnanosti mladých lidí. Dle odhadů Evropské komise může v EU v této oblasti chybět až 900 tisíc pracovníků. Z tohoto důvodu Komise 4. března 2013 iniciovala vznik Velké koalice pro digitální pracovní místa, která spojuje aktéry v digitální oblasti s cílem hledat společné řešení pro nárůst volných pracovních míst v ICT. K této iniciativě se přidalo více než 15 společností a organizací a učinilo závazky týkající se nových pracovních míst, zařízení odborného vzdělávání, stáží, financování začínajících podniků, bezplatných internetových kurzů apod.
Cílem debaty je diskutovat o iniciativě Velká koalice pro digitální pracovní místa, jejím potenciálním vlivu na hospodářský růst České republiky, vytváření digitálního vzdělávacího programu pro mladé a podpory vzdělávání v této oblasti.

 
zpět