Role internetu v mezinárodních vztazích

Jak se promítají digitální technologie do rozhodovacího procesu ve státě? Čím může být internetové prostředí v mezinárodních vztazích prospěšné a čím naopak uškodit? Jaký je vztah mezi kybernetickou bezpečností a stabilitou státu?

Na to vše a mnohem více Vám naši panelisté odpoví na debatě věnované roli a významu internetu v mezinárodněpolitickém prostředí.

Debatu pořádá Rada pro mezinárodní vztahy ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republice a s podporou ČRA.

 
zpět