Revize směrnice o vysílání pracovníků

Jaký bude celkový dopad návrhu na vnitřní trh služeb? Co bude přijetí návrhu znamenat pro české pracovníky vyslané do zahraničí? Jaké se nabízí řešení pro sektor dopravy? 

Při poskytování přeshraničních služeb a při souvisejícím vysílání pracovníků do jiného státu Evropské unie musí podniky dodržovat pravidla směrnice o vysílání pracovníků. Vysílaným pracovníkem je osoba, která po omezenou dobu (méně než dva roky) vykonává práci na území jiné země EU než země, ve které obvykle pracuje. Směrnice upravuje, že vysílaní pracovníci mají ze zákona nárok na soubor základních práv zajištěných hostitelským státem, ve kterém vykonávají činnost. Dle nového návrhu Komise z 8. března by měli mít vyslaní pracovníci nárok na stejnou mzdu jako pracovníci hostitelského státu. Stejnou mzdou se myslí nahrazení dosavadní povinnosti poskytovat vyslanému pracovníkovi minimální mzdu povinností poskytovat mu odměnu v souladu s obecnými podmínkami zaručeného odměňování v zemi poskytování služby. Princip „stejná mzda za stejnou práci“ je však pro řadu členských států neakceptovatelný. Pozice těchto členských zemí zdůrazňuje, že návrh neodpovídá podmínkám trhu a je v přímém rozporu se základním pilířem EU, kterým je volný pohyb služeb. V revizi se Komise rozhodla pokračovat i přes odpor 11 národních parlamentů, které návrhu udělily tzv. žlutou kartu, s odůvodněním, že návrh subsidiaritu neohrozí.

V současnosti rovněž běží dvě procedury pro porušení práva EU, v rámci nichž Komise zkoumá, zda aplikace minimální mzdy ve Francii a Německu na sektor dopravy neodporuje principu volného pohybu služeb a zboží. Uplatňování směrnice přináší pro některá odvětví úskalí jako např. zmíněný sektor dopravy s ohledem na vysoce mobilní charakter činnosti a skutečnost, že  zaměstnanci vykonávají běžně krátkodobou činnost na území více členských států. Podle údajů EU se počet vyslaných pracovníků v EU mezi lety 2010 a 2014 zvýšil takřka o 45 % na 1,9 milionu vyslaných pracovníků (0,7 % z celkového počtu zaměstnanců v EU). 

Diskusi zahájí Pavlína Žáková ze Zastoupení Evropské komise v ČR. Poté své prezentace přednesou následující řečníci:

Michaela Šojdrová, poslankyně Evropského parlamentu

Inge Bernaerts, členka kabinetu komisařky Thyssen

Marie Beranová, Odbor koordinace evropských politik, Úřad vlády ČR

Irena Bartoňová Pálková, viceprezidentka Hospodářské komory ČR

Vojtěch Hromíř, generální tajemník, ČESMAD BOHEMIA

 

V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 19. září 2016 zde nebo emailem na prague@cebre.cz

Pozvánka [247 kB]
 
zpět