OBNOVA DEMOKRACIE ZDOLA! DEBATA O OBČANSKÉM ŽIVOTĚ S LIDMI BEZ DOMOVA (CZ)

Festival demokracie - Doprovodný program konference Forum 2000.

Diskuze pořádaná ve spolupráci s Centrem občanského vzdělávání

Je demokracie „opotřebovaná“? Je nutno provést reformy, vybudovat důvěru a přinést politiku zpět k lidem. Ale jak? Jak obnovíme demokracii zdola? Kdo jiný může odpovědět na tuto otázku než lidé, kteří žijí mimo systém a nejsou svázáni politikou? Lidé bez domova přijdou diskutovat o potenciálu veřejné moci oslovit lidi z širokým spektrem zkušeností.

Moderátoři:
Petr Čáp, ASZ/Centrum pro občanské vzdělávání
Terezie Vávrová, Centrum pro občanské vzdělávání

Účastníci:
Několik lidí bez domova

 
zpět