Oběhové hospodářství

Co znamená nový balíček oběhového hospodářství pro českou ekonomiku?  Jaké povinnosti přináší balíček pro výrobce? Jak bude fungovat systém včasného varování pro monitoring dodržování recyklačních cílů? Jsou cíle akčního plánu pro oběhové hospodářství reálné?

Evropská vize pro přechod na oběhové hospodářství do roku 2020 je součástí prosincového balíčku Komise. Nová vize si klade za cíl minimalizovat odpad v evropské ekonomice, naplnit cíle udržitelnosti a učinit EU konkurenceschopnou v globálním měřítku. Komise v balíčku navrhuje způsoby pro udržení hodnoty výrobků, materiálu a zdrojů v ekonomice po co možná nejdelší dobu a stanovuje akční plán s dlouhodobými cíli v oblasti odpadu a řadu iniciativ, které plánuje přijmout do roku 2020. Komise v balíčku zároveň navrhuje pozměnění několika odpadových směrnic (směrnice o odpadech, směrnice o obalech a obalových odpadech, směrnice o skládkách odpadů, směrnice o vozidlech s ukončenou životností, směrnice o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech, směrnice o elektrických a elektronických zařízeních). Pokrok akčního plánu chce Komise monitorovat prostřednictvím tzv. scoreboardu, který doplní monitoring analýzy efektivnosti zdrojů a monitoring surovin, a bude zveřejňován společně se zprávou o naplňování rozvojových cílů udržitelnosti doplněnou o ukazatel potravinového odpadu.

Cílem debaty je diskutovat o balíčku oběhového hospodářství a jeho jednotlivých iniciativách.

Diskusi zahájí Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR. Poté své prezentace přednesou následující řečníci:

  • Silvija Aile, oddělení pro nakládání s odpady a recyklaci, Generální ředitelství pro životní prostředí Evropské komise
  • Pavel Telička, člen Evropského parlamentu
  • Pavlína Kulhánková, ředitelka odboru ekologie, Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Jan Mraček, člen představenstva a předseda Sekce pro životní prostředí, Hospodářská komora ČR
  • Zdeněk Horsák, člen správní rady EMPRESS, o. p. s.

V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 8. února 2016 zde nebo emailem na prague@cebre.cz.

 

Pozvánka [247 kB]
 
zpět