Nová finanční perspektiva EU 2014–2020

Evropská Komise předložila 29. června 2011 návrh víceletého finančního rámce 2014–2020 s celkovými závazky 1,025 miliard euro, tj. 1,05 % HND EU (podíl státních rozpočtů na HDP zpravidla činí 44 %). Oproti období 2007–2013 dochází k navýšení rozpočtu o 4,8 %, což převyšuje průměrnou inflaci za posledních deset let ve výši 2 %.

Evropská Komise předložila 29. června návrh víceletého finančního rámce 2014-2020 s celkovými závazky 1,025 miliard euro, tj. 1,05% HND EU (Podíl státních rozpočtů na HDP zpravidla činí 44%). Oproti období 2007–2013 dochází k navýšení rozpočtu o 4,8%, což převyšuje průměrnou inflaci za posledních deset let ve výši 2%. Největší výdaje směřují na podporu růstu (konkurenceschopnost, inovace a kohezí politika) a společnou zemědělskou politiku. V rámci růstové položky byl vytvořen speciální fond na podporu konkurenceschopnosti MSP ve výši 2,4 miliard eur. Změn doznala také kohezní politika, která se otevírá většímu počtu regionů a současně počítá s odměnou zodpovědných členů. Rozpočet rovněž počítá s novým infrastrukturním fondem disponujícím 40 miliardami eur na investice do dopravních, energetických a komunikačních sítí. Na příjmové položce se nově objevily dva kontroverzní vlastní příjmy, a to evropská DPH a daň z finančních transakcí. Posledním červnovým dnem tak byla zahájena jednání mezi Komisí, Radou a Evropským parlamentem. Do konce roku 2012 bude bezpochyby probíhat tvrdý boj o jednotlivé položky, stejně jako o udržení řady stávajících rabatů.

V rámci debaty vystoupili níže uvedení řečníci reprezentující široké spektrum pohledů a názorů.  Úvodní slovo pronesl Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR.

  • Jan Gregor, náměstek ministra financí ČR zodpovědný za veřejné rozpočty;
  • Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje;
  • Prof. Michal Mejstřík, člen Národní ekonomické rady vlády ČR (NERV) a předseda ICC ČR;
  • Petr Zahradník, ekonom EU Office České spořitelny a člen NERV.

Moderátor:  Alena Vlačihová, zástupce ředitele CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

 
zpět