Nová agenda dovedností pro Evropu

Co nová agenda dovedností pro Evropu přináší? Jak bude agenda podporovat kvalitu a atraktivitu odborného vzdělávání a přípravy? Jak budou cíle agendy a doporučení Rady naplňovány v ČR?

Téměř 70 milionů Evropanů nemá odpovídající dovednosti v oblasti čtení a psaní a ještě více z nich nemá dostatečné početní a digitální dovednosti. Tyto osoby jsou vystaveny zvýšenému riziku ztráty pracovního místa. Zároveň mnoho Evropanů, zejména velmi kvalifikovaných mladých lidí, pracuje na pozicích, které neodpovídají jejich nadání a ambicím. Evropská komise v červnu 2016 přijala novou komplexní agendu dovedností pro Evropu, která má za cíl vybavit občany již od útlého mládí širokou škálou dovedností. Komise chce dovednosti více zviditelnit a zlepšit jejich uznávání na místní, vnitrostátní a evropské úrovni, od škol a univerzit až po trh práce. K tomu slouží návrh 10 opatření, která by měla být provedena během příštích dvou let. Některá z nich již byla zahájena jako záruka k získání dovedností, přezkum evropského rámce kvalifikací, koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa a plán pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností. Další opatření budou přijata v průběhu tohoto roku nebo v roce 2017. Vláda České republiky formuluje a chystá v září předložit národní pozici k následujícím dokumentům – Sdělení Společně pracovat na posílení lidského kapitálu, zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti, návrh doporučení Rady o evropském rámci kvalifikací pro celoživotní učení a návrh doporučení Rady o zavedení záruky k získání dovedností. Současně připravuje národní strategii, která bude mít za cíl uchopit potřeby nových dovedností a kvalifikací v kontextu průmyslu 4.0. 

Diskusi zahájí Pavlína Žáková ze Zastoupení Evropské komise v ČR. Poté své prezentace přednesou následující řečníci:

Martina Dlabajová, poslankyně Evropského parlamentu

Zástupce Evropská komise

Petr Černikovský, ředitel odboru Strategie a Evropských záležitostí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vladimíra Drbalová, zástupkyně ředitele pro EU, Svaz průmyslu a dopravy ČR a členka EHSV

 

V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 7. září 2016 zde nebo emailem na prague@cebre.cz

Pozvánka [288 kB]
 
zpět