Geoblocking: Bariéra nebo oprávněná komerční praktika?

Jaká budou hlavní opatření nového legislativního návrhu? Jaký potenciál má odstranění geoblockingu pro rozvoj evropské ekonomiky a jednotného digitálního trhu? Jaké přínosy mohou očekávat spotřebitelé? Bude zachováno právo firem na smluvní svobodu? Budou firmy nuceny prodávat své zboží online za stejné ceny v rámci celé EU?

Jaká budou hlavní opatření nového legislativního návrhu? Jaký potenciál má odstranění geoblockingu pro rozvoj evropské ekonomiky a jednotného digitálního trhu? Jaké přínosy mohou očekávat spotřebitelé? Bude zachováno právo firem na smluvní svobodu? Budou firmy nuceny prodávat své zboží online za stejné ceny v rámci celé EU?

S rozvojem digitálního trhu roste i zájem evropských spotřebitelů o nákup zboží a služeb na internetu. Přestože by principy jednotného trhu měly platit i v digitálním světě, setkávají se evropští spotřebitelé často s překážkami, které jim přístup ke zboží a službám v jiném členském státě neumožňují. Jednou z těchto překážek je tzv. geoblocking, tedy diskriminace na základě zeměpisné polohy. Geoblocking může mít řadu podob, od zamezení přístupu na internetovou stránku, přes nemožnost objednat a nechat si doručit zboží z jiného členského státu, až po rozdílnou cenu produktů nebo služeb, které si chce zákazník zakoupit. Otázka geoblockingu se nyní dostává do popředí zájmu Evropské komise, která jej zmiňuje jak ve strategii pro jednotný digitální trh z května 2015, tak ve strategii pro jednotný trh zboží a služeb z října loňského roku. V září 2015 spustila Komise veřejnou konzultaci, která se zaměřila právě na problematiku geoblockingu. Na základě přijatých komentářů by pak měla 18. května zveřejnit legislativní návrh. Předběžné výsledky konzultace ukazují, že se s určitou formou geoblockingu setkalo více než 80% spotřebitelů a více než 90% respondentů podporuje jeho odstranění. V zásadě s tím souhlasí i firmy, které se ale obávají toho, že budou nuceny prodávat a dodávat zboží do zemí, ve kterých nejsou podnikatelsky aktivní.

Cílem debaty je diskutovat o problematice geoblockingu a dopadech, které by jeho odstranění mělo na spotřebitele, podniky a obecně na rozvoj jednotného digitálního trhu.

Diskusi zahájí Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR. Poté své prezentace přednesou následující řečníci:

• zástupce Evropské komise (bude potvrzeno)
Dita Charanzová, členka Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Evropský parlament
Jan Havlík, ředitel odboru evropských záležitostí a vnitřního trhu, Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Kateřina Hrubešová, výkonná ředitelka Sdružení pro internetový rozvoj
Libor Dupal, ředitel Sdružení českých spotřebitelů, z.ú.


V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 1. dubna 2016 zde nebo emailem na prague@cebre.cz.

Pozvánka [253 kB]
 
zpět