Energetická účinnost: kam směřuje „zelený závazek“ EU

Cílem debaty je diskutovat o revizi směrnice o energetické účinnosti. Diskuze se bude odvíjet od těchto otázek:

Bude představená revize reflektovat specifickou situaci v jednotlivých členských státech? Jaké by měly být cíle pro rok 2030? Měla by ČR podpořit cíl zvýšení energetické účinnosti o 30 % do roku 2030? Jaký dopad by mělo zvýšení cíle do roku 2030 na průmysl v ČR?

Diskusi zahájí vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR. Poté své prezentace přednesou následující řečníci:

  • Radoš Horáček, Oddělení pro energetickou účinnost, Evropská komise
  • Evžen Tošenovský, člen Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Evropský parlament
  • Vladimír Sochor, ředitel Odboru energetické účinnosti a úspor, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
  • Jakub Vít, ředitel, Národní centrum energetických úspor
  • Zuzana Krejčiříková, ředitelka útvaru Public Affairs, ČEZ, a.s.

V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 1. listopadu 2016 zde nebo e-mailem na prague@cebre.cz.

 
zpět