Brexit? Brexit!

Rada pro mezinárodní vztahy pořádá ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republice a s podporou ČRA debatu:

Brexit? Brexit!

na které vystoupí:
 

Erik Best - Je český vydavatel amerického původu. V českém prostředí je známý svými bulletiny Fleet Sheet a Final Word. Studoval Východoevropská studia na Georgetown University School a na Middlebury College ve Vermontu of Foreign Service a také obchod na University of North Carolina.

Zuzana Kasáková - Od roku 2005 přednáší na Institutu mezinárodních studií FSV UK. Je také externím výzkumným pracovníkem Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM a Ústavu mezinárodních vztahů. Zabývá se politickým vývojem a historií Spojeného království.

Kryštof Kruliš - Studuje doktorské studium na katedře evropského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je analytikem Výzkumného centra AMO se zaměřením na vnitřní trh a právo EU a vztah EU a anglofonních zemí a působí také coby interní doktorand oboru International Relations and European Studies organizovaného Ústavem mezinárodních vztahů a Metropolitní univerzitou Praha.

 

 
zpět