Diskuze

Přijďte diskutovat se členy Evropského parlamentu, náměstky ministrů i dalšími odborníky!

Na pravidelných debatních setkáních se 4 až 6 řečníky reprezentujícími široké spektrum názorů můžete diskutovat o ekonomických tématech, evropském vnitřním trhu, zahraniční politice, ekologii, demokracii a lidských právech. Záměrem panelových diskuzí je přispět k informovanosti občanů a zároveň podpořit celospolečenskou debatu o evropských otázkách.

 

Občané v Evropě: I Vy můžete určovat směr Evropské politiky

Datum a místo: 5. 9. 2014, 17:00 – 18:30, Evropský dům, Jungmannova 24, 110 00 Praha 1. Téma: Občané v Evropě; Svoji účast, prosím, potvrzujte na adrese akce@pasos.org.

ARCHIV