Diskuze

Přijďte diskutovat se členy Evropského parlamentu, náměstky ministrů i dalšími odborníky!

Na pravidelných debatních setkáních se 4 až 6 řečníky reprezentujícími široké spektrum názorů můžete diskutovat o ekonomických tématech, evropském vnitřním trhu, zahraniční politice, ekologii, demokracii a lidských právech. Záměrem panelových diskuzí je přispět k informovanosti občanů a zároveň podpořit celospolečenskou debatu o evropských otázkách.

 
Archiv

Víš, co jíš?

Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU si Vás dovolují pozvat na debatu s názvem Víš, co jíš? Existuje na jednotném trhu problém dvojí kvality potravin?

Sociální média - jak ovlivňují volby?

Přijďte s námi posedět v rámci formátu debat Café Evropa, které pořádá Evropská komise v ČR a Informační kancelář Evropského parlamentu ve spolupráci s EUROPEUM Institute for European Policy.

Jiří Dienstbier - Snění o Evropě

Rada pro mezinárodní vztahy a Zastoupení Evropské komise v ČR Vás zvou na debatu s návzem: Jiří Dienstbier - Snění o Evropě Na debatě vystoupí: doc. Radka Druláková - VŠE prof.

Sdílená ekonomika – jak by měly vypadat služby 21. století?

Přijďte s námi posedět v rámci formátu debat Café Evropa, které pořádá Evropská komise v ČR a Informační kancelář Evropského parlamentu ve spolupráci s EUROPEUM Institute for European Policy.

OBNOVA DEMOKRACIE ZDOLA! DEBATA O OBČANSKÉM ŽIVOTĚ S LIDMI BEZ DOMOVA (CZ)

Festival demokracie - Doprovodný program konference Forum 2000. Diskuze pořádaná ve spolupráci s Centrem občanského vzdělávání Je demokracie „opotřebovaná“? Je nutno provést reformy, vybudovat důvěru a přinést politiku zpět k lidem.

(S)TISK DOBY (EN)

Festival demokracie - Doprovodný program konference Forum 2000. Kulatý stůl pořádaný ve spolupráci s DOX-Centrem současného umění. (S)TISK DOBY - kulatý stůl s novináři a komentátory zastupujícími různá média o aktuálních politických, ekonomických a sociálních otázkách.

JAK BY MĚLA VYPADAT LIDSKÁ TVÁŘ ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY? (CZ)

Festival demokracie - Doprovodný program konference Forum 2000. Diskuse pořádaná ve spolupráci s DEMAS - Asociací pro podporu demokracie a lidských práv. Blížící se parlamentní volby otevírají prostor pro debatu o plánech politických stran v oblasti české zahraniční a transformační politiky.

UKONČIT VÁLKU: DOKUMENT O MÍROVÉM PROCESU V KOLUMBII (ES/EN)

Festival demokracie - Doprovodný program konference Forum 2000. Demokratická solidarita projekce a diskuze. Přes 52 let dlouhý konflikt v Kolumbii mezi vládou a FARC si vyžádal statisíce mrtvých a ovlivnil životy milionů lidí. V roce 2016 obě strany podepsaly historickou mírovou dohodu.

BÝT PRAVDIVÝ: PRAVDIVĚ INFORMOVAT, MÍT VLIV (EN)

Festival demokracie - Doprovodný program konference Forum 2000. Diskuse ve spolupráci s Rádiem Svobodná Evropa. Žurnalistika čelí nebývalým výzvám. Ekonomické modely stále více komplikují možnost předkládat kvalitní žurnalistiku. Nové technologie otevírají možnosti všem, kdo vlastní mobilní telefon.

VŠICHNI JSME SI ROVNI: PREZENTACE SPOLKU OSOB S DĚTSKOU MOZKOVOU OBRNOU (CZ)

Festival demokracie - Doprovodný program konference Forum 2000. Projekce a diskuse pořádaná ve spolupráci s DMO pobyty.

Budoucnost rozpočtu EU

Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR se spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a CEBRE - Českou podnikatelskou reprezentací při EU si Vás dovolují pozvat na debatu na téma Budoucnost rozpočtu EU.

Mediální obraz EU - jak se orientovat mezi hoaxy a pravdou?

Přijďte s námi posedět v rámci formátu debat Café Evropa, které pořádá Evropská komise v ČR a Informační kancelář Evropského parlamentu ve spolupráci s EUROPEUM Institute for European Policy.

Zákaz kouření – krok ke zdravější ČR nebo omezování svobody?

Přijďte s námi posedět v rámci formátu debat Café Evropa, které pořádá Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kancelář Evropského parlamentu ve spolupráci s Institutem pro evropskou politiku Europeum.

Jak regulovat mzdy řidičů v mezinárodní dopravě?

Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU si Vás dovolují pozvat na debatu s názvem Jak regulovat mzdy řidičů v mezinárodní dopravě?

Ekonomické trumpoty

Jak na Trumpovy kroky reagují finanční trhy? Jaké budou nové obchodní vztahy s USA? Co mohou pro EU znamenat plánované hospodářské reformy v USA?

Vize pro EU: Jaké změny přinese příští evropský rozpočet? Pohled z ČR

Dovolujeme si Vás pozvat na veřejné diskusní setkání na téma Vize pro EU: Jaké změny přinese příští evropský rozpočet? Pohled z ČR. Záměrem setkání je otevřít národní debatu o budoucí podobě evropského rozpočtu po roce 2020 v kontextu právě probíhající diskuse o proměnách Evropské unie.

Den Evropy 2017

Letos slavíme Den Evropy v předstihu již ve čtvrtek 4. května na Střeleckém ostrově v Praze. Akce s podtitulem „Den Evropy – Po zemích Unie“ nabídne bohatý program, mimo jiné vystoupení kapely Eddie Stoilow, zpěvačky Debbi a dále překvapení z Rumunska a Bulharska.

Evropa na křižovatce - která z cest bude ta naše?

Přijďte s námi posedět v rámci formátu debat Café Evropa, které pořádá Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kancelář Evropského parlamentu ve spolupráci s Institutem pro evropskou politiku Europeum.

Reforma systému DPH v EU

Jak bude obchodník v budoucnu platit DPH v přeshraničním obchodě? Podle kterých sazeb a pravidel se bude DPH platit? Co by pro české obchodníky znamenalo zavedení všeobecné přenesené daňové povinnosti?

Doba postfaktická – pokřivené vnímání pravdy?

Přijďte s námi posedět v rámci formátu debat Café Evropa, které pořádá Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kancelář Evropského parlamentu ve spolupráci s Institutem pro evropskou politiku Europeum.

Role internetu v mezinárodních vztazích

Jak se promítají digitální technologie do rozhodovacího procesu ve státě? Čím může být internetové prostředí v mezinárodních vztazích prospěšné a čím naopak uškodit? Jaký je vztah mezi kybernetickou bezpečností a stabilitou státu?

Asymetrie platů v EU – proč naše mzdy zaostávají?

Přijďte s námi posedět v rámci formátu debat Café Evropa, které pořádá Evropská komise v ČR a Informační kancelář Evropského parlamentu ve spolupráci s EUROPEUM Institute for European Policy.

Volby v Makedonii

Rada pro mezinárodní vztahy ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republice a s podporou ČRA vás zve na debatu Volby v Makedonii, na které vystoupí: Paskal Stoicheski – velvyslanec Makedonské republiky v ČR, Daniel Heler – doktorand na katedře východoevropských studii IMS FSV UK.

Evropská unie a Čína – co nám může tato velmoc dát a vzít?

Přijďte s námi posedět v rámci nového formátu debat Café Evropa, které pořádá Evropská komise v ČR a Informační kancelář Evropského parlamentu ve spolupráci s EUROPEUM Institute for European Policy.

Energetická účinnost: kam směřuje „zelený závazek“ EU

Cílem debaty je diskutovat o revizi směrnice o energetické účinnosti.

Klání o Bílý dům - co nás čeká po prezidentských volbách v USA?

Přijďte s námi posedět v rámci nového formátu debat Café Evropa, které pořádá Evropská komise v ČR a Informační kancelář Evropského parlamentu ve spolupráci s EUROPEUM Institute for European Policy.

Brexit? Brexit!

Rada pro mezinárodní vztahy pořádá ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republice a s podporou ČRA debatu: Brexit? Brexit! na které vystoupí: Erik Best - Je český vydavatel amerického původu. V českém prostředí je známý svými bulletiny Fleet Sheet a Final Word.

Česko v mezinárodních vztazích: Lídr, následovník nebo flákač?

DEMAS – Asociace pro podporu demokracie a lidských práv ve spolupráci se Zastoupení Evropské komise v České republice a Nadací Forum 2000 si Vás dovolují pozvat na moderovanou diskusi Česko v mezinárodních vztazích: Lídr, následovník nebo flákač?, která se uskuteční v rámci 20.
(Diskuze)

Mocný muž na Bosporu (EU a Turecko)

Přijďte s námi posedět v rámci nového formátu debat Café Evropa, které pořádá Evropská komise v ČR a Informační kancelář Evropského parlamentu ve spolupráci s EUROPEUM Institute for European Policy.

Revize směrnice o vysílání pracovníků

Jaký bude celkový dopad návrhu na vnitřní trh služeb? Co bude přijetí návrhu znamenat pro české pracovníky vyslané do zahraničí? Jaké se nabízí řešení pro sektor dopravy?

Nová agenda dovedností pro Evropu

Co nová agenda dovedností pro Evropu přináší? Jak bude agenda podporovat kvalitu a atraktivitu odborného vzdělávání a přípravy? Jak budou cíle agendy a doporučení Rady naplňovány v ČR?

Ekonomická doporučení pro Českou republiku 2016

Podařilo se Komisi identifikovat doporučení, která jsou pro ČR klíčová a mohou být vodítkem při přípravě ekonomických reforem? Na jaké další oblasti by se měla ČR zaměřit pro zlepšení hospodářského růstu? Jaké překážky stojí české vládě v cestě pro řádnou implementaci doporučení?

The Future of Europe: Fragmentation?

7. června 2016/ od 18:30/ Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

The Future of the Schengen Cooperation

6. června 2016 / od 15:30/ Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

Diskusní večer na téma "Migrující literatura"

10. května 2016/ od 18:00 / Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

Nekonečný příběh korupce - kterou kapitolu prožíváme nyní?

20. dubna 2016 / od 17:00/ Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

Geoblocking: Bariéra nebo oprávněná komerční praktika?

Jaká budou hlavní opatření nového legislativního návrhu? Jaký potenciál má odstranění geoblockingu pro rozvoj evropské ekonomiky a jednotného digitálního trhu? Jaké přínosy mohou očekávat spotřebitelé? Bude zachováno právo firem na smluvní svobodu? Budou firmy nuceny prodávat své zboží online za stejné ceny v rámci celé EU?

Balíček proti daňové optimalizaci: Mají nadnárodní firmy platit daně tam, kde nejvíce vydělávají?

Jaké iniciativy balíček přináší a co bude pro firmy aktivní v ČR znamenat? Jaká další opatření je potřeba v souladu s daňovým balíčkem přijmout, aby byl efektivní? Jsou obavy nadnárodních podniků týkající se zvýšení administrativních nákladů a snížení konkurenceschopnosti oprávněné?

Nadešel čas pro evropskou tajnou službu?

23.března 2016 / od 17:00/ Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1 

V4 - rebelie uprostřed Evropy?

24.2.2016/ 17:00/ Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

(Diskuze)

Oběhové hospodářství

Co znamená nový balíček oběhového hospodářství pro českou ekonomiku? Jaké povinnosti přináší balíček pro výrobce? Jak bude fungovat systém včasného varování pro monitoring dodržování recyklačních cílů? Jsou cíle akčního plánu pro oběhové hospodářství reálné?

Nová strategie obchodní a investiční politiky

Jaké výhody bude mít nová strategie pro české exportéry? Jaké jsou nevýhody regionálních obchodních dohod? Co bude nová strategie obchodní politiky znamenat v praxi? Jak zvýšit účast malých a středních podniků v mezinárodním obchodě? 

Strategie pro jednotný trh zboží a služeb

Datum: 24.11.2015, od 15:00; Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

Energetické štítky: Návrat ke stupnici A-G

Jaké výhody bude mít návrh "aktualizace" štítkování elektrických spotřebičů pro cílové zákazníky? Co čeká v souvislosti s novým návrhem maloobchodníky a výrobce v ČR? Co bude přijetí návrhu znamenat v praxi? Jak by měla být vedena informační kampaň pro spotřebitele?

Digitální kontrakt

Jaký by měl být obsah a rozsah působnosti nově sjednocených smluvních pravidel? Měla by se nová pravidla vztahovat pouze na oblast B2C nebo i B2B? Jakým dalším způsobem lze přispět k zintenzivnění přeshraničního online prodeje?

Ekonomická doporučení pro Českou republiku 2015

Podařilo se Komisi identifikovat doporučení, která jsou pro ČR klíčová a mohou být vodítkem při přípravě ekonomických reforem? Na jaké další oblasti by se měla ČR zaměřit pro zlepšení hospodářského růstu? Jaké překážky stály české vládě v cestě pro řádnou implementaci doporučení z loňského roku?

Technické a profesní vzdělávání na vysokých školách

Zajistí navrhovaný vysokoškolský zákon větší profesní zaměření vysokých škol? Produkuje současný systém terciárního vzdělávání absolventy ve struktuře a kvalitě odpovídající potřebám trhu práce? Jak umožnit větší spolupráci mezi vysokými školami a businessem? Měla by být praxe či stáž standardní součástí studia na VŠ?

Jak se mění suverenita národních států v EU?

Datum a místo: středa 8. 4. 2015, 17:00 – 19:00

Energetická unie

Jakým překážkám čelí v současné době energetické společnosti, jež mají snahu vstoupit na český trh? Jakým způsobem lze využít lepší integraci energetického trhu v EU pro nabídku energetických produktů v ČR? Jak lépe zajistit energetickou bezpečnost v EU?

Unie kapitálových trhů

Jakým překážkám čelí podniky, zejména pak MSP, při přístupu k financím? Jakým způsobem lze využít lepší integraci a likviditu na kapitálovém trhu v EU pro financování a nabídku investičních produktů v ČR? Jaká jsou očekávání a požadavky investorů na propojení kapitálových trhů v EU?
(Diskuze)

Velká koalice pro digitální pracovní místa

Hrozí České republice nedostatek expertů ICT? Jakým způsobem se podílejí firmy a organizace na vytváření a obsazování digitálních pracovních míst v ČR? Jakým překážkám čelí digitální start-upy? Berou školní osnovy, odborná příprava a univerzitní programy v ČR dostatečně v potaz potřeby trhu v oblasti ICT?
(Diskuze)

Ekonomické dopady sankcí proti Rusku na české podnikatele

Jaké jsou – přímé a nepřímé – dopady oboustranných sankcí na makroekonomické prostředí v ČR a u našich nejvýznamnějších obchodních partnerů v EU? Jaké jsou reálné dopady sankcí na sektory české ekonomiky a jaké výjimky byly z hlediska ČR vyjednány?
(Diskuze)

Cíle energetické účinnosti – cesta správným směrem?

Co brání plnému transponování směrnice o energetické účinnosti do českého právního řádu? Přispěly cíle v oblasti energetické účinnosti ke zvýšení energetické bezpečnosti a konkurenceschopnosti ČR a EU? Kde je možné v ČR hledat další energetické úspory?

Občané v Evropě: I Vy můžete určovat směr Evropské politiky

Datum a místo: 5. 9. 2014, 17:00 – 18:30, Evropský dům, Jungmannova 24, 110 00 Praha 1. Téma: Občané v Evropě; Svoji účast, prosím, potvrzujte na adrese akce@pasos.org.

Ekonomická doporučení pro Českou republiku 2014

Mají tyto návrhy potenciál výrazně přispět k posílení hospodářského růstu české ekonomiky? Existují opatření, která v doporučeních chybí či jsou naopak neopodstatněná? Je Česká republika schopna za současných ekonomických a rozpočtových podmínek tato doporučení a cíle – do doby příštího hodnocení v květnu 2015 – splnit?

Přínosy a rizika migrace

Na debatě "Přínosy a rizika migrace" vystoupí: Jaroslav Bureš - arabista, Ústav mezinárodních vztahů, Petr Pelikán - islamolog, honorární konzul pro Súdán, Sagar Rakin - Youth Included NGO. Debatu pořádá Rada pro mezinárodní vztahy ve spolupráci s MZV ČR.
(Diskuze)

Lze český trh práce reformovat? Jak na to?

Kterými doporučeními Komise či OECD by se měla Česká republika inspirovat? Co nového přinášejí reformní opatření v oblasti zaměstnanosti mladých lidí? Jak mohou nové kompetence úřadů práce přispět k tvorbě pracovních příležitostí?

(Diskuze)

Jednotný evropský trh elektronických komunikací

Jaké jsou překážky hladkého projednání návrhu v Radě? Podaří se europoslancům přesvědčit Radu, aby návrh schválila do konce řeckého předsednictví? Jakých novinek se mohou dočkat v případě jeho schválení čeští telekomunikační operátoři a jakých naopak čeští občané?

(Diskuze)

Modernizace pravidel veřejné podpory

Jakou roli budou mít v rámci nových pravidel Evropská komise a úřady České republiky? Jak se projeví přechod od předchozí kontroly veřejných podpor (ex ante) ke kontrole následné (ex post)? Co nového přinášejí pravidla v oblasti blokových výjimek?

„Češi, Evropa, Amerika a Západ; kde jsme a kam kráčíme?"

Rádi bychom Vás pozvali na debatu „Češi, Evropa, Amerika a Západ; kde jsme a kam kráčíme?", na které vystoupí Alexandr Vondra, bývalý ministr zahraničních věcí a obrany. Debata se uskuteční ve čtvrtek 6.
(Diskuze)

„Matky vraťte se! Ekonomika Vás potřebuje“

Jak mohou české firmy zapojit ženy vracející se po mateřské dovolené do pracovního procesu? Jaké překážky návratu do zaměstnání z rodičovské dovolené na pracovním trhu v ČR stále přetrvávají?

Jak na veřejné zakázky?

Jakými zásadami by se měl řídit výběr veřejných zakázek? Jakým způsobem ovlivní revidovaná směrnice současnou legislativní úpravu zadávání veřejných zakázek v České republice?

Regulovaná povolání v EU

Jak lze hodnotit modernizovanou směrnici o uznávání odborných kvalifikací? Do jaké míry může Evropský profesní průkaz přispět k volnému pohybu osob na vnitřním trhu? Jaké administrativní překážky a nepřiměřené požadavky v oblasti uznávání odborných kvalifikací v ČR v tomto ohledu přetrvávají?
(Diskuze)

Nové klimaticko-energetické cíle 2030

Jaká by měla být povaha a úroveň cílů pro rok 2030? Jak by mohly navržené cíle do roku 2030 lépe zohledňovat hospodářskou životaschopnost a měnící se stupeň vyspělosti technologií? Na jaké úrovni by měly být cíle realizovány (na úrovni EU, členských států nebo odvětví), a do jaké míry by měly být právně závazné?

Evropský semestr: Doporučení pro ČR

Členské státy EU se zavázaly splnit ambiciózní cíle Strategie Evropa 2020 a dodržovat posílená pravidla Paktu stability a růstu. Rada pro hospodářské a finanční otázky – na základě vyhodnocení programů, návrhu doporučení Evropské komise a posvěcení Evropské Rady – schválí v červenci 2013 nový soubor doporučení pro každý členský stát EU. Doporučení pro jednotlivé členské státy EU slouží ke zhodnocení pokroku dosaženého v oblasti ekonomických reforem v rámci koordinace hospodářských politik (tzv. Evropského semestru).

(Diskuze)

Ochrana spotřebitele: „Vím, co jím?“

Jak zlepšit legislativu v oblasti ochrany zdraví spotřebitelů a bezpečnosti potravin v EU? Jaké existují nedostatky ve fungování systémů sledovatelnosti? Zajistí větší regulace skutečně větší ochranu spotřebitelů? Bylo celoevropské testování na přítomnost koňské DNA účinné?
(Diskuze)

Je nutné revidovat nařízení REACH?

Do jaké míry přispělo nařízení REACH ke zvýšení inovací a růstu konkurenceschopnosti v Evropské unii? S pomocí jakých úprav je možné dosáhnout snazšího dodržování pravidel nařízení REACH ze strany malých a středních podniků?
(Diskuze)

Evropská občanská iniciativa

Co je to evropská občanská iniciativa? Od 1. dubna 2012 mají občané EU k dispozici nový nástroj, díky němuž se mohou podílet na utváření politiky EU. Občanská iniciativa, která byla zavedena Lisabonskou smlouvou, poskytuje milionu obyvatel přinejmenším čtvrtiny členských států EU možnost požadovat po Evropské komisi, aby v oblastech spadajících do její působnosti předložila návrhy určitých právních předpisů.

Plány pro investice do dopravní infrastruktury 2014-2020

Jaké významné projekty byly realizovány v současném programovacím období a jaké jsou plány do období následujícího? Které dopravní projekty by měly být financovány prioritně a které projekty chybí v plánech ČR? Jak nejlépe využít Nástroj pro propojení Evropy pro financování plánovaných projektů v ČR?
(Diskuze)

Zadávání veřejných zakázek v oblasti V&V

Jak řešit problémy, se kterými se při zadávání veřejných zakázek setkávají subjekty v oblasti výzkumu a vývoje? Jak zlepšit úpravu zadávání veřejných zakázek na národní a evropské úrovni v oblasti výzkumu a vývoje? Existuje poptávka po předobchodním zadávání veřejných zakázek v ČR?
(Diskuze)

Evropský rok občanů

Cílem panelové debaty bude hledat odpovědi na následující otázky: Jaké jsou přetrvávající překážky volného pohybu při výkonu zaměstnání v jiné členské zemi EU? Jak a kde lze získat informace pro výkon povolání v rámci EU či při vycestování do jiné členské země EU?

(Diskuze)

Kvalita terciálního vzdělávání

Jak reflektuje navrhovaná reforma terciálního vzdělávání doporučení Rady z června tohoto roku? Jak efektivně docílit zvýšení kvality terciálního vzdělávání v ČR na veřejných a soukromých školách navzdory požadavku na kvantitu? Jak efektivně nastavit financování vzdělávání?
(Diskuze)

Bilance Schengenského prostoru pět let po velkém rozšíření

Cílem panelové debaty bude hledat odpovědi na následující otázky: Jaké jsou další perspektivy Schengenu? V jakých oblastech přináší více výhod a kde se otevřené hranice jeví jako problematické? Přinesl vstup ČR do Schengenu kvalitativní posun v rámci sítě EURES zajišťující přeshraniční zaměstnanost v příhraničních oblastech?
(Diskuze)

Obchodní dohody EU: Jižní Korea a Japonsko

Debata na téma: Obchodní dohody EU s Jižní Koreo a Japonskem

(Diskuze)

Setkání nad dvojčíslem revue PROSTOR 95/96 s názvem Belgie na křižovatce

Akce: Přátelské setkání s diskusí nad "belgickým" dvojčíslem revue PROSTOR 95/96 s názvem: Belgie na křižovatce - Jaká je budoucnost Belgie v evropském kontextu? 

(Diskuze)

Oslavy jednotného trhu: patent EU

Pomůže jednotný evropský patent zvýšit konkurenceschopnost evropských podniků? Přispěje k větší ochraně práv duševního vlastnictví firem v EU? Měla by pravomoc rozhodovat o patentových sporech zůstat na Evropském soudním dvoře, nebo na Jednotném patentovém soudě?
(Diskuze)

Směrnice o energetické účinnosti

Evropský parlament bude na základě dosaženého kompromisu s Radou schvalovat 11. září směrnici o energetické účinnosti. Jaké povinnosti stanovuje směrnice? Bude směrnice znamenat dodatečné investice do environmentálních technologií a ekoinovací? Podaří se směrnici podpořit ekonomický růst jak v ČR, tak i na úrovni EU? Nebo směrnice naopak zabrzdí konkurenceschopnost české a evropské ekonomiky?

(Diskuze)

Evropský semestr: Doporučení pro ČR

Na konci června 2012 Evropská rada potvrdí doporučení jednotlivým členským států v oblasti hospodářské politiky. Východiskem pro jednání Rady jsou návrhy, které na konci května vydala Evropská komise.
(Diskuze)

Priority pro budoucí Evropský sociální fond v ČR

Dne 6. října 2011 předložila Evropská komise balíček legislativních návrhů k podobě politiky soudržnosti pro období 2014-2020.
(Diskuze)

Kdo s koho? Střet generací na pracovním trhu

Zatímco na začátku 20. století byla průměrná délka života sotva 50 let, dnes se očekává, že až polovina dětí narozených po roce 2000 se může dožít 100 let. Masivní dlouhověkost, fenomén stejně moderní jako technologie, které jejímu šíření velkou měrou napomáhají, před nás staví nové otázky a potenciální problémy.

(Diskuze)

Soudní dvůr Evropské unie a Česká republika

Na půdě Zastoupení Evropské komise v České republice proběhla dne 20. února 2012 přednáška s diskusí na téma "Soudní dvůr Evropské unie a Česká republika".
(Diskuze)

Alternativní řešení spotřebitelských sporů na jednotném trhu

Větší konkurence soutěžitelů na Jednotném trhu přináší zákazníkům širší nabídku produktů a služeb a také nižší ceny. Mají-li mít spotřebitelé důvěru v přeshraniční transakce, musejí vědět, že nakupovat v jiných zemích EU je bezpečné.
(Diskuze)

Kam směřuje společenská odpovědnost firem

Evropská komise publikovala koncem roku 2011 po dlouhém očekávání „balíček k CSR“, který obsahuje sdělení k obnovené strategii EU pro společenskou odpovědnost podniků na léta 2011–2014 a sdělení o iniciativách podniků operujících v sociální ekonomice.

(Diskuze)

Jak budou vypadat strukturální fondy po roce 2013?

Evropská komise publikovala v říjnu 2011 „kohezní balíček“ pro období po roce 2014. Cílem kohezní politiky je podpořit růst a vytváření pracovních míst v celé Evropě, zejména pak v nejméně rozvinutých regionech.

(Diskuze)

Plán společné evropské infrastruktury

V březnu 2011 zveřejnila Evropská komise Bílou knihu pro dopravu, komplexní strategii na vytvoření prostoru jednotné dopravy, která mimo jiné navrhuje snížení emisí z dopravy do roku 2050 o 60 %. Dne 19. října 2011 publikovala Komise návrh nařízení na vytvoření tzv. nástroje pro propojení Evropy (anglicky „Connecting Europe Facility“) a návrh na vytvoření transevropské dopravní sítě (TEN-T).

(Diskuze)

Malé a střední podniky a administrativní zátěž

Evropská unie si v rámci Akčního programu na snižování administrativní zátěže stanovila cíl snížit do roku 2012 administrativní zátěž o 25 %. Je tedy správný čas posoudit, nakolik jsme ve společné snaze uspěli.

(Diskuze)

Nová finanční perspektiva EU 2014–2020

Evropská Komise předložila 29. června 2011 návrh víceletého finančního rámce 2014–2020 s celkovými závazky 1,025 miliard euro, tj. 1,05 % HND EU (podíl státních rozpočtů na HDP zpravidla činí 44 %). Oproti období 2007–2013 dochází k navýšení rozpočtu o 4,8 %, což převyšuje průměrnou inflaci za posledních deset let ve výši 2 %.

(Diskuze)

Společná obchodní politika a podpora exportu

Klíčovou iniciativou EU v oblasti mezinárodního obchodu je sdělení „Obchod, růst a celosvětové záležitosti, Obchodní politika jako klíčový prvek strategie EU 2020“ z listopadu 2010. Dokument přináší vize tzv. „nové obchodní politiky“ a věnuje se otázkám prohlubování strategických partnerství a řešení problémů bránících lepšímu fungování trhů v 21. století.

(Diskuze)

Nové tendence EU v oblasti daní

V návaznosti na potřebu modernizovat systém DPH v EU předložila Evropská komise v prosinci 2010 „Zelenou knihu o budoucnosti DPH, pro jednodušší, stabilnější a účinnější systém DPH“ s cílem konzultovat širokou veřejnost ohledně zjednodušení současného systému DPH.

(Diskuze)

Od května za prací do celé EU bez povolení!

Volný pohyb osob a pracovních sil je jednou ze základních svobod Evropské unie. Německo a Rakousko uplatňovaly až do poslední chvíle, tj. do konce dubna letošního roku, přechodné období pro volný pohyb pracovníků ze zemí, které přistoupily do EU v roce 2004 (kromě Kypru a Malty, tzv. EU-8).

(Diskuze)

Komu pomohou novinky ve spotřebitelském právu?

Míra důvěry spotřebitelů i firem v přeshraniční obchodování je s ohledem na roztříštěnost spotřebitelského acquis stále nízká. V říjnu 2008 publikovala Komise návrh směrnice o právech spotřebitelů s cílem zlepšit regulační rámec spotřebitelských práv s pomocí tzv. plné harmonizace právní úpravy vztahů mezi spotřebiteli a firmami.

(Diskuze)

Jak nejlépe posílit fungování jednotného trhu?

V říjnu 2010 navrhla Komise 50 opatření pro zlepšení fungování Jednotného trhu a odstranění přetrvávajících bariér a vyzvala zájmové skupiny k zapojení se do veřejné konzultace.

(Diskuze)

Evropská občanská iniciativa

Tématem tohoto setkání byla Evropská občanská iniciativa. Na základě této iniciativy, kterou jako novinku zavádí Lisabonská smlouva, bude moci nejméně milion občanů z alespoň jedné čtvrtiny členských států EU Evropskou komisi vyzývat, aby předkládala legislativní návrhy v oblastech spadajících do jejích pravomocí.
(Diskuze)

Budoucnost Evropské energetiky

Dne 1. března 2011 se v Evropském domě v Praze konala debata na téma "Budoucnost evropské energetiky". Klíčovou iniciativou Evropské unie v oblasti energetiky je Sdělení „Energie 2020 - Strategie pro konkurenceschopnost, udržitelnou a bezpečnou energii“ z května 2010.
(Diskuze)

Co přinese Evropský rok dobrovolnictví 2011?

Rok 2011 byl vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví s cílem usilovat o vytvoření prostředí příznivého pro dobrovolnictví a odstraňovat stávající překážky, zlepšit kvalitu dobrovolnických aktivit, oceňovat a uznávat dobrovolné činnosti ze strany veřejných institucí, formálního a neformálního vzdělávání i zaměstnavatelů a zlepšit povědomí o hodnotě a významu dobrovolnictví. Bez konkrétních implementačních plánů ale zůstanou cíle jen cíli.

(Diskuze)

Mládež v pohybu

Pět milionů mladých Evropanů hledá práci, ale mnoho z nich nevyužije nabízejících se příležitostí, neboť jim chybí patřičná kvalifikace a zkušenosti. Evropská komise 17. září 2010 zahájila akci Mládež v pohybu, novou stěžejní iniciativu s cílem pomoci těmto mladým lidem získat znalosti, dovednosti a zkušenosti, které potřebují k tomu, aby si našli první zaměstnání.

(Diskuze)

Digitální agenda

Provedení Digitálního programu pro Evropu, který představila Evropská komise v polovině května tohoto roku, by významně přispělo k hospodářskému růstu EU a přineslo výhody digitálního věku všem vrstvám společnosti. V uplynulých 15 letech stály informační a komunikační technologie za polovinou růstu produktivity v Evropě a tato tendence se pravděpodobně zrychlí.

(Diskuze)

Jazyk, integrace a migranti z Vietnamu

Zastoupení Evropské komise v České republice a místní kancelář Generálního ředitelství Evropské komise pro překlady Vás zvou ke kulatému stolu „Jazyk, integrace a migranti z Vietnamu“, který se uskuteční 22. června 2010 od 12:30 do 16:00 hodin v Evropském domě v Jungmannově ulici 24 v Praze.
(Diskuze)

Energetická účinnost

Rostoucí ceny energií zvyšují náklady spojené s její spotřebou. Právě to je jedním z důvodů pro zavádění nových a skutečně efektivních energeticky úsporných opatření, které schválil Evropský parlament na svém květnovém zasedání.
(Diskuze)

Evropská politika sousedství

Žádné státy nejsou nyní připraveny na členství v Evropské unii a ani EU není vnitřně připravena na další rozšiřování. Vyplynulo to z páteční diskuze o Evropské politice sousedství, která se konala v pražském Evropském domě.

(Diskuze)

Ekonomické oživení EU po finanční krizi

Evropa potřebuje jasná pravidla pro koordinovanou hospodářskou politiku. Vyplynulo to ze včerejšího setkání předních českých ekonomických odborníků, které se konalo v pražském Evropském domě. Rámec těchto pravidel je podle nich obsažen ve strategii Evropa 2020.
(Diskuze)

Podpora sportu a tělovýchovy

Téměř pětina našich dětí trpí nadváhou. Tvrdí to alespoň předseda Českomoravského fotbalového svazu Ivan Hašek. Podle něj se tak Česká republika vyšplhala na nelichotivé první místo v Evropě.
(Diskuze)

Chudoba a sociální exkluze

Poslanecká sněmovna již zřejmě nestihne vymezit pravidla pro poskytování spotřebitelských úvěrů. Vyplynulo to ze včerejšího „kulatého stolu“ v Evropském domě v Praze, který byl věnován chudobě a sociálnímu vyčlenění.
(Diskuze)

Klimatické změny, obchodování s emisemi, obnovitelné zdroje

Dne 4. února 2010 se v prostorách Evropského domu v Praze uskutečnil v pořadí první diskusní kulatý stůl pořádaný Zastoupením Evropské komise v ČR a Informační kanceláří Evropského parlamentu v ČR.